Klinische Geriatrie

Het is heel mooi om oud te kunnen worden, maar een hogere leeftijd brengt vaak ook gezondheidsproblemen met zich mee. Een (klinisch) geriater is een arts voor een oudere patient die last heeft van verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Een klinisch geriater is verbonden aan een ziekenhuis.


In Maasziekenhuis Pantein werken drie klinisch geriaters. Hun patiënten zijn mensen met uiteenlopende klachten. Vaak is er sprake van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

 

Wat doet de klinisch geriater?

De klinisch geriater onderzoekt waar uw klachten vandaan komen. Daarna bekijkt hij of zij hoe de klachten zoveel mogelijk verholpen of verhinderd kunnen worden. Daarbij neemt de geriater de hele mens als uitgangspunt. Niet alleen lichamelijke oorzaken komen aan bod, maar ook psychische of sociale problemen en zorgproblemen thuis worden in beeld gebracht. De klinisch geriater houdt rekening met wat u aankan. Er worden niet meer onderzoeken gedaan dan echt nodig is.

 

De klinisch geriater werkt nauw samen met andere professionals, zoals fysiotherapeuten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Samen zorgen zij ervoor dat u zo zelfstandig mogelijk een goed leven kunt leiden.

 

Wanneer komt u naar de klinisch geriater?

Een paar voorbeelden van klachten van mensen die de klinisch geriater bezoeken zijn:

 • moeilijk lopen en vaak vallen. 
 • incontinentie (problemen met het ophouden van urine of ontlasting).
 • moeite met eten of gewichtsverlies.
 • neerslachtigheid, (mogelijke) depressie en andere stemmingsveranderingen.
 • plotselinge verwardheid (delier) of controle na een delier.
 • problemen met het geheugen.
 • voorafgaand aan een operatie of behandeling met chemotherapie.

 

Gespecialiseerde poliklinieken

De klinisch geriaters van Maasziekenhuis Pantein hebben verschillende spreekuren:

 • Polikliniek Klinische Geriatrie: hier kunt u terecht met uiteenlopende problemen en vragen.
 • Dagonderzoekscentrum: voor vervolgonderzoek. Patienten verblijven gedurende een dagdeel in het ziekenhuis en hebben op die dag meerdere onderzoeken en afspraken met verschillende specialisten en paramedici.
 • Valpolikliniek: voor mensen die moeilijk lopen, veel vallen en/of bang zijn om te vallen.
 • Geheugenpolikliniek: wanneer u geheugenproblemen heeft of vermoedt.
 • Medicatiepoli: om in de gaten te houden of de medicatie om dementie te vertragen nog goed zijn werk doet.
 • Delierpolikliniek: voor mensen die tijdens opname in het ziekenhuis een delier hebben doorgemaakt.
 • Controlepoli na ziekenhuisopname: voor mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. De geriater beoordeelt het verloop van het herstel en kijkt waar nodig ook naar problemen die al voor de opname speelden.
 • Preoperatieve poli: andere specialisten vragen de geriater regelmatig om advies rondom behandelingen en operaties die zij willen plannen. De geriater geeft advies over bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen en nazorg.
 • Delier

  Een delier is een verwardheid die vrij plotseling ontstaat, vaak binnen enkele uren tot dagen. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Het komt vooral voor bij ouderen. Het wordt vaak veroorzaakt door een infectie of andere ziekte. Ook ontstaat het vaak na een operatie. Een delier is vaak tijdelijk en herstelt nadat de oorzaak wordt behandeld. Een delier kan een nare ervaring zijn voor de patient en zijn/haar omgeving. Het herstel na een delier kost tijd. Daarom worden patiënten na een delier vaak ter controle gezien op de polikliniek geriatrie. Meer informatie over het delier vindt u in onze patiëntenfolder. Klik hier.

 • Dementie

  Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen, die gekenmerkt worden door een achteruitgang van het geestelijk functioneren. Geheugenstoornissen alleen maken iemand nog niet dement. Bij dementie is er meer aan de hand. Er zijn vaak ook andere problemen, zoals veranderingen in taal, karakter en gedrag. Er is sprake van dementie als de problemen zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijks leven belemmeren. Op de polikliniek geriatrie kan onderzocht worden of geheugenproblemen passen bij dementie. Meer informatie over dementie vindt u in onze patiëntenfolder.

 • Depressie, overig

  Veel ouderen hebben wel eens last van somberheid, lusteloosheid en eenzaamheid. Vaak zien zij deze gevoelens als ‘logisch’, omdat ze in hun leven al veel hebben meegemaakt. Maar hoe begrijpelijk deze gevoelens ook lijken te zijn, ze kunnen ook ongezonde vormen gaan aannemen. Wanneer de somberheid het dagelijks functioneren negatief beïnvloedt en enkele weken aanhoudt, kan er sprake zijn van een depressie. Op de polikliniek geriatrie kan onderzocht worden of sprake is van een depressie. Meer informatie over depressie vindt u in onze patiëntenfolder.

 • Geheugenverlies

  Soms zijn geheugenproblemen ernstiger dan de vergeetachtigheid die op oudere leeftijd veel voorkomt. Toch zijn de problemen niet zo ernstig dat er sprake is van een dementie. We spreken dan van milde geheugenproblemen. In medische termen noemen we dit de diagnose Mild Cognitive Impairment, afgekort MCI. MCI verloopt bij iedereen weer anders. Bij sommige mensen blijven de geheugenklachten stabiel, bij anderen worden de klachten erger. Op de polikliniek geriatrie kan onderzoek worden gedaan naar MCI. Meer informatie over MCI vindt u in onze patiëntenfolder.

 • Onverklaarde achteruitgang

  Ziektebeelden presenteren zich bij oudere patiënten vaker met atypische klachten, zoals algehele achteruitgang. Hierdoor is de oorzaak vaak niet meteen duidelijk, terwijl de klachten wel van grote invloed kunnen zijn op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. De geriater kan onderzoek doen om te proberen de oorzaak van uw achteruitgang te achterhalen.

 • Polyfarmacie

  Als een patiënt meerdere medicijnen tegelijkertijd gebruikt, is sprake van polyfarmacie. Met het ouder worden kunt u gevoeliger worden voor medicijnen, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt. Hoe meer medicijnen iemand gebruikt, hoe groter de kans is dat de medicijnen elkaar gaan tegenwerken of dat er ongewenste bijwerkingen ontstaan. Daarnaast is de kans dat medicijnen vergeten worden groten naarmate mensen meer medicijnen gebruiken. Ook kan het innemen van medicijnen zelf lastiger worden. Veel mensen vragen zich af of het nog wel nodig en verstandig is om zoveel medicatie te gebruiken. De geriater kan kijken welke medicijnen u nodig heeft en welke vervangen, verminderd of gestopt kunnen worden.

 • Vallen

  Naarmate u ouder wordt, verandert uw lichamelijke conditie. Bewegingen en reacties worden trager. U herkent risico’s minder snel en u reageert er ook trager op. Dit maakt dat u een hoger risico heeft om te vallen of te struikelen. Vallen bij oudere mensen is een ernstig probleem. Ongeveer 1 op de 3 oudere mensen die nog thuis woont, valt minstens één keer per jaar. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Men verliest de zekerheid tijdens de gewone dagelijkse bezigheden uit angst om opnieuw te vallen. Sommige mensen gaan daarom ook minder het huis uit en raken sociaal geïsoleerd, anderen moeten opgenomen worden in een ziekenhuis of verpleeghuis. Er zijn verschillende oorzaken voor een verhoogd valrisico. In het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid voor onderzoek naar de oorzaken van vallen en zo mogelijk ook de preventie hiervan. Meer informatie over oorzaken vallen en het voorkomen hiervan vindt u in onze patiëntenfolder.

 • Voedingsproblemen

  Ouderen hebben een hoger risico om ondervoed te raken en veel af te vallen, doordat ze minder gaan eten door kauw- en slikproblemen, een verminderde smaak, sombere stemming of doordat ze vergeten te eten of moeite hebben met het bereiden van de maaltijd of het halen van de boodschappen. Ook kan er sprake zijn van een onderliggende lichamelijke ziekte. Op de polikliniek geriatrie kan onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van het voedingsprobleem. Ook wordt gekeken naar wat een oplossing zou kunnen zijn.

Afspraak maken met de polikliniek Geheugenpoli

Voor een bezoek aan de Geheugenpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor uw eerste bezoek aan de poli.

 

U vindt de Geheugenpoli op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 114. U kunt zich melden bij de balie van de poli Klinische Geriatrie.

Afspraak maken met de polikliniek Klinische Geriatrie

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Let u erop dat u alleen een afspraak kunt maken als uw specialist of huisarts u doorverwezen heeft. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.

 

U kunt ook via deze website een afspraak maken.

 

De polikliniek Klinische Geriatrie bevindt zich in het  Maasziekenhuis op de 1e verdieping. Volgt u route 114.

Afspraak maken met de polikliniek Valpoli

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen), en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum en worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.


Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijden te openen.

 

De wachttijden zijn geactualiseerd op 9 november 2017.

 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van het Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek. Klik hier om deze in te zien. 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Klinische geriatrie 1 week n.v.t.

Pluspunten