Klinische Geriatrie

Het is heel mooi om oud te kunnen worden, maar een hogere leeftijd brengt vaak ook gezondheidsproblemen met zich mee. Een (klinisch) geriater is een arts voor een oudere patiënt die last heeft van verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Een klinisch geriater is verbonden aan een ziekenhuis.


In Maasziekenhuis Pantein werken vier klinisch geriaters. Hun patiënten zijn mensen met uiteenlopende klachten. Vaak is er sprake van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

 

Wat doet de klinisch geriater?

De klinisch geriater onderzoekt waar uw klachten vandaan komen. Daarna bekijkt hij of zij hoe de klachten zoveel mogelijk verholpen of verminderd kunnen worden. Daarbij neemt de geriater de hele mens als uitgangspunt. Niet alleen lichamelijke oorzaken komen aan bod, maar ook psychische of sociale problemen en zorgproblemen thuis worden in beeld gebracht. De klinisch geriater houdt rekening met wat u aankan. Er worden niet meer onderzoeken gedaan dan echt nodig is.

 

De klinisch geriater werkt nauw samen met andere professionals, zoals fysiotherapeuten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Samen zorgen zij ervoor dat u zo zelfstandig mogelijk een goed leven kunt leiden.

 

Wanneer komt u naar de klinisch geriater?

Een paar voorbeelden van klachten van mensen die de klinisch geriater bezoeken zijn:

 • moeilijk lopen en vaak vallen. 
 • incontinentie (problemen met het ophouden van urine of ontlasting).
 • moeite met eten of gewichtsverlies.
 • neerslachtigheid, (mogelijke) depressie en andere stemmingsveranderingen.
 • plotselinge verwardheid (delier) of controle na een delier.
 • problemen met het geheugen.
 • voorafgaand aan een operatie of behandeling met chemotherapie.

 

Gespecialiseerde poliklinieken

De klinisch geriaters van Maasziekenhuis Pantein hebben verschillende spreekuren:

 • Polikliniek Klinische Geriatrie: hier kunt u terecht met uiteenlopende problemen en vragen.
 • Dagonderzoekscentrum: voor vervolgonderzoek. Patiënten verblijven gedurende een dagdeel in het ziekenhuis en hebben op die dag meerdere onderzoeken en afspraken met verschillende specialisten en paramedici.
 • Valpolikliniek: voor mensen die moeilijk lopen, veel vallen en/of bang zijn om te vallen.
 • Geheugenpolikliniek: wanneer u geheugenproblemen heeft of vermoedt.
 • Medicatiepoli: om in de gaten te houden of de medicatie om dementie te vertragen nog goed zijn werk doet.
 • Delierpolikliniek: voor mensen die tijdens opname in het ziekenhuis een delier hebben doorgemaakt.
 • Controlepoli na ziekenhuisopname: voor mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. De geriater beoordeelt het verloop van het herstel en kijkt waar nodig ook naar problemen die al voor de opname speelden.
 • Preoperatieve poli: andere specialisten vragen de geriater regelmatig om advies rondom behandelingen en operaties die zij willen plannen. De geriater geeft advies over bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen en nazorg.

 

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor ouderen vaak een spannende of ingrijpende gebeurtenis. Het Maasziekenhuis doet er alles aan om het verblijf voor ouderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Dat geldt niet alleen voor opname in het ziekenhuis, maar ook voor behandeling op de polikliniek. Daarom bieden wij naast specialistische zorg speciale voorzieningen voor ouderen. Lees meer

 • Delier

  Een delier is een verwardheid die vrij plotseling ontstaat, vaak binnen enkele uren tot dagen. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Het komt vooral voor bij ouderen. Het wordt vaak veroorzaakt door een infectie of andere ziekte. Ook ontstaat het vaak na een operatie. Een delier is vaak tijdelijk en herstelt nadat de oorzaak wordt behandeld. Een delier kan een nare ervaring zijn voor de patient en zijn/haar omgeving. Het herstel na een delier kost tijd. Daarom worden patiënten na een delier vaak ter controle gezien op de polikliniek geriatrie. Meer informatie over het delier vindt u in onze patiëntenfolder. Klik hier.

 • Geheugenverlies

  Soms zijn geheugenproblemen ernstiger dan de vergeetachtigheid die op oudere leeftijd veel voorkomt. Toch zijn de problemen niet zo ernstig dat er sprake is van een dementie. We spreken dan van milde geheugenproblemen. In medische termen noemen we dit de diagnose Mild Cognitive Impairment, afgekort MCI. MCI verloopt bij iedereen weer anders. Bij sommige mensen blijven de geheugenklachten stabiel, bij anderen worden de klachten erger. Op de polikliniek geriatrie kan onderzoek worden gedaan naar MCI. Meer informatie over MCI vindt u in onze patiëntenfolder.

Afspraak maken met de polikliniek Geheugenpoli

Voor een bezoek aan de Geheugenpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor uw eerste bezoek aan de poli.

 

U vindt de Geheugenpoli op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 114. U kunt zich melden bij de balie van de poli Klinische Geriatrie.

Afspraak maken met de polikliniek Klinische Geriatrie

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Let u erop dat u alleen een afspraak kunt maken als uw specialist of huisarts u heeft doorverwezen. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.

 

U kunt ook via deze website een afspraak maken.

 

De polikliniek Klinische Geriatrie bevindt zich in het  Maasziekenhuis op de 1e verdieping. Volgt u route 114.

Afspraak maken met de polikliniek Valpoli

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen) en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn.

De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum. Wachttijden polikliniek worden wekelijks geactualiseerd en de wachttijden opname maandelijks. Het Maasziekenhuis heeft over het algemeen korte toegangstijden zodat u snel bij ons terecht kunt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens. 

 

Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijd / wachtlijst te openen. De wachttijden polikliniek zijn geactualiseerd op 4 mei 2018. De wachttijden opname zijn geactualiseerd op 4 mei 2018.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen: (0485) 84 50 00 of: (0485) 84 51 00. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van de Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek

 

 

voor patiënten 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Klinische geriatrie 14 dagen

Pluspunten