1. Home
  2. Over deze site
Colofon / Proclaimer

Over deze site

Maasziekenhuispantein.nl is de website van Maasziekenhuis Pantein. Deze organisatie is onderdeel van Stichting Pantein, www.pantein.nl. De website biedt onder meer informatie over:

  • de medische zorg die het ziekenhuis biedt;
  • andere diensten van Pantein (zorgcentra Pantein, thuiszorg Pantein en Pantein Extra)
  • informatie over belangrijke samenwerkingspartners: Radboudumc en de Sint Maartenskliniek.
  • informatie over prestaties en beleid van het ziekenhuis

Met zorg samengesteld

De inhoud van de website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig actueel is. We aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige informatie. De website is uitsluitend bedoeld als informatiebron.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden door anderen voor commerciële of zakelijke doeleinden. Heeft u een vraag of opmerkingen over de inhoud van de website? Neem dan gerust contact op met de webredactie van Pantein via bureaucommunicatie@pantein.nl.

Publieksgericht

Het Maasziekenhuis wil dat informatie op de website zo goed aansluit op de wensen en behoeften van de bezoekers. Het ziekenhuis onderzoekt om die reden regelmatig het gebruik van de website en de tevredenheid van haar bezoekers.

Privacy

Maasziekenhuis Pantein verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Het Maasziekenhuis gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen. Hierbij vraagt het Maasziekenhuis zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens, namelijk alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de juiste verwerking van het formulier.
Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Lees hier de uitgebreide privacyverklaring.

Coordinated Vulnerability Disclosure Pantein (CVD)

Goede zorg leveren vraagt dat we doorlopend gebruik maken van goed werkende systemen. Pantein besteedt daarom veel aandacht aan de beveiliging. Ondanks onze aandacht hiervoor kan het voorkomen dat er op enige moment een zwakke plek ontdekt wordt.

Heeft u een zwakke plek in één van onze systemen gevonden dan horen wij dit graag van u. Wij treffen dan zo snel mogelijk maatregelen. Wij werken graag met u samen om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen in het belang van iedereen die op enig moment zorg nodig heeft. In onze Coordinated Vulnerability Disclosure Pantein (CVD) leest u hoe we hierbij kunnen samenwerken.