1. Home
  2. Voor verwijzers

Voor verwijzers

Deze pagina's bevatten informatie over zorg van Pantein, laboratoriumonderzoeken (zowel pre-analytisch als post-analytisch), bestellingen en bloedafname thuis.

Ook staat er informatie over de wijze van rapporteren en kwaliteitscriteria van het laboratorium van het Maasziekenhuis.
Naast het produceren van juiste laboratoriumuitslagen streven de medewerkers van het laboratorium van het Maasziekenhuis Pantein naar zo optimaal mogelijke dienstverlening. Daarom besteden we veel aandacht aan kwaliteit, kwaliteitsbewaking en klachtenregistratie. Op deze pagina's leest u over onze missie en ons kwaliteitsbeleid.