1. Home
 2. Voor verwijzers
 3. Rapportage

Rapportage

Op deze pagina's vindt u de verschillende soorten rapportages die het laboratorium biedt. Via het menu vindt u referentiewaarden voor uitslagen en een doorbellijst waarop te zien is bij welke waarde een uitslag wordt doorgebeld (doorbellijst).

Soorten rapportage

Rapportage vindt zowel electronisch plaats (via edifact berichtgeving naar huisartsen die hiertoe zijn uitgerust, en naar het ziekenhuis systeem via een HL7-koppeling) en ook via papieren rapporten. Om technische redenen bestaat de edifact berichtgeving uit orderrapporten.

De papieren rapportage vindt plaats door middel van twee type rapporten:

Cumulatieve rapportage:

Bij cumulatieve rapportage worden alle aanvragen gecumuleerd. Dit houdt in dat ook aanvragen die geplaatst zijn door andere artsen op dit rapport worden vermeld. De specialisten verbonden aan het Maasziekenhuis Pantein en in het GLIMS (Laboratorium Informatie Systeem) geregistreerde huisartsen krijgen cumulatieve rapporten.

Orderrapportage:

Op het orderrapport staan uitslagen vermeld die onder één afnamemoment (order) vallen.

Er zijn verschillende mogelijkheden van rapportage op het laboratorium o.a.;

 • Klinische rapportage.
 • Poliklinische rapportage.
 • Huisartsen dagrapportage.
 • Huisartsen cumulatieve rapportage.
 • Verpleeghuizen rapportage.
 • Verloskundigen rapportage.
 • Enting rapportage.
 • GGZ rapportage.
 • Edifact rapportage.
 • Decentrale rapportage (uitslagen naar het ziekenhuissysteem).
 • Dagcurve rapportage.

De rapportage start op van tevoren vastgestelde tijden, meestal 's morgens zodat nieuwe uitslagen tot en met die van de dag ervoor worden gerapporteerd.

Wat staat er op een rapport vermeld?

Algemeen

 • tijd en datum van rapportage
 • bladzijde
 • Volledig rapport, svp bewaren! (indien van toepassing)
 • Pre Operatief Spreekuur (indien van toepassing)

Patiëntengegevens

 • naam en voorletter(s)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres: straat, nummer, postcode en woonplaats.
 • Uniek Patiënten Nummer (UPN) en bloedgroep/rhesus (indien 2x bepaald)
 • IRA indien positief

Laboratoriumgegevens

 • naam van het laboratorium
 • telefoonnummer van het laboratorium
 • naam van de klinisch chemicus
 • telefoonnummer van de klinisch chemicus

Arts & afdeling/adres

 • naam van de arts/voorletters, specialisme en eventueel afdeling
 • bij externe aanvragers staat het adres vermeld (bij verpleeghuis wordt afdeling vermeld)

Monstergegevens/analyse

 • het ordernummer
 • registratietijd en datum
 • arts-code

Analysegegevens

 • analysenaam
 • uitslag (evt. opmerking)
 • referentiewaarde(n), indien bekend*
 • eenheid

Resultaten gerangschikt onder verschillende kopjes per onderzoeksgebied zoals:

 • chemie
 • dagcurve
 • feces
 • hematologie/stolling/transfusie
 • liquor
 • semenonderzoek
 • urine
 • bloedgassen
 • serologie
 • bloedgroep/transfusie
 • pleura


Inhoud en autorisatie

Er wordt gerapporteerd indien er nieuwe resultaten bekend zijn. Hierdoor kunnen er ook onvolledige rapporten worden aangemaakt, waarbij de uitslag van een analyse waarvan het resultaat nog niet binnen GLIMS geautoriseerd of bekend is, als "volgt" wordt weergegeven. Indien een resultaat voor het eerst wordt gerapporteerd, dan wordt dit resultaat gemerkt met een punt, voorafgaand aan de uitslag. Uitslagen die buiten de referentiewaarden vallen worden vet afgedrukt. De referentiewaarden en de eenheden worden achter de uitslagen afgedrukt.

Bij alle rapporten bestaat de mogelijkheid om vrije tekst toe te voegen. Dit kan soms nodig zijn om uitslagen van commentaar te voorzien. Indien alle uitslagen bekend en alle mogelijke kolommen op het rapport gebruikt zijn, dan wordt boven aan het rapport vermeld: volledig rapport s.v.p. bewaren (geldt alleen voor cumulatieve rapporten). Uitbesteed onderzoek wordt niet op de rapportage weergegeven. Deze uitslagen worden apart gerapporteerd door de instantie die de bepaling heeft uitgevoerd. Bij alle soorten rapportage (behalve naar het ziekenhuis systeem EZIS, hier worden ook voorlopige uitslagen gerapporteerd) geldt dat alleen geautoriseerde uitslagen worden gerapporteerd.

Rapporten worden geprint op papier met blauwe lijnen.

Rapportage uitbesteed onderzoek

De resultaten van externe laboratoria worden per post, per bode of per (beveiligde) e-mail naar het laboratorium verstuurd. De uitslagen komen binnen in gesloten enveloppen. De medewerker laboratorium verzorgt de registratie in het LIS en geeft de rapporten vervolgens aan de klinisch chemicus ter inzage; behalve pathologie (PA) en microbiologie (MMB). Deze gaan rechtstreeks naar de aanvrager. In het LIS vindt logging plaats m.b.t. verzending en ontvangst van materiaal. Van alle uitbestede onderzoeken wordt de uitslag ingegeven in het LIS, behoudens PA en MMB. Nadien worden de rapporten naar de aanvrager verzonden.