1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Afname en inleveren lichaamsmateriaal
  4. Bloedafname, pre-analytische handelingen en POCT
Nader gebruik van lichaamsmateriaal

Bloedafname, pre-analytische handelingen en POCT

Lichaamsmateriaal dient te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verkregen. Voor het beantwoorden van de oorspronkelijke vraagstelling of het verduidelijken van onverwachte bevindingen worden soms extra analyses uitgevoerd, zoals bv. het uittyperen van irregulaire antistoffen. Dit past geheel in de geest van primair gebruik en is conform afspraken met aanvragers. De rest van het patiëntenmateriaal wordt soms gebruikt voor het verbeteren of bewaken van analyses. Dit is in overeenstemming met het primaire doel, het verkrijgen van waardevolle, betrouwbare informatie. Overgebleven lichaamsmateriaal dient te worden bewaard, totdat is vastgesteld dat de oorspronkelijke vraagstelling afdoende is beantwoord. De hiermee samenhangende bewaartermijn dient zo kort mogelijk te zijn en de professionele laboratoriumdisciplines dienen hierover voor hun eigen vakgebied uitspraken te doen.

Er is sprake van "nader gebruik lichaamsmateriaal" wanneer overgebleven lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk is verkregen. Dit nader gebruik dient te geschieden met inachtneming van bestaande en voorgenomen wettelijke voorwaarden.

Informatie omtrent het nader gebruik van lichaamsmateriaal staat op de achterzijde van het aanvraagformulier genoteerd.

Indien een patiënt bezwaar maakt voor het nader gebruik van zijn/haar lichaamsmateriaal, dan kan hij dit voor de afname kenbaar maken. Het bezwaar zal gehonoreerd worden. Via het LIS zal er op de etiketten "niet voor andere doeleinden" in reverse tekst afgedrukt worden. Indien men deze tekst op de buizen ziet, dan weet men dat dit niet gebruikt mag worden voor andere doeleinden als waar het voor bestemd was. Voor aanvragers die de afnamen voor het laboratorium verrichten (of buitenprikdiensten) betekent dit dat betreffend bezwaar op het aanvraagformulier genoteerd dient te worden zodat op het laboratorium betreffende actie ondernomen kan worden.