1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Aanvragen onderzoek
  4. Soorten onderzoek

Soorten onderzoek

Het laboratorium verricht onderzoek op het gebied van de klinisch chemie, hematologie, endocrinologie, parasitologie, toxicologie en transfusie. Tevens verricht het laboratorium enkele functieproeven.

Onderzoekspakket

De analyses die het laboratorium zelf uitvoert staan vermeld in het onderzoekspakket (3867 Onderzoekspakket), zie downloads.

In overleg met de klinisch chemici kan besloten worden om van de analysefrequentie (doorlooptijd) af te wijken.

In 3895 Allergie screening/mengsels (zie downloads) staat omschreven welke soort screening gedaan wordt, tevens omschrijft het de soorten aanvragen m.b.t. welke allergenen de verschillende mengsels bevatten (Allergie screening/mengsels).

Routine en cito aanvragen

Cito-aanvragen hebben een spoed karakter. De uitslag moet in principe binnen 1 uur nadat de aanvraag geregistreerd is in het laboratorium informatie systeem (LIS) bekend zijn (Turn Around Time >95% van de analyses die we zelf doen binnen 1 uur bekend).

Indien er een cito-aanvraag gewenst is, dan dient dit duidelijk aangegeven te worden. Op het algemene aanvraagformulier (rood) dient er bij de gewenste bepaling een kruisje gezet te worden in het hokje onder de C (=cito), R (= routine). Bepalingen waarbij het citohokje grijs gearceerd is kunnen in principe niet cito, (eventueel alléén i.o.m. klinisch chemicus). Indien digitale aanvraag, vink cito of doorbellen aan.

Op alle andere formulieren dient op het aanvraagformulier duidelijk CITO vermeld te worden. Tevens dient het telefoonnummer van de aanvrager vermeld te worden i.v.m. bereikbaarheid buiten kantooruren, omdat uitslagen van cito analyses aangevraagd door huisartsen altijd telefonisch doorgegeven worden.

Voor huisartsen en externe aanvragers zijn er 2 mogelijkheden m.b.t. cito/doorbel-aanvragen. Op het aanvraagformulier kan "cito" of "doorbellen voor 16:00 uur" genoteerd worden. Dit betekent dat een "cito" aanvraag vóór 13:00 uur met "voorrang" in het LIS ingegeven wordt en vóór 16:00 uur bekend is. Cito aanvraag ná 13:00 uur wordt als cito ingegeven zodat deze ook voor 16:00 uur bekend is (met inachtneming van de turn around time (TAT). Indien men de uitslag voor 16:00 uur doorgebeld wil hebben (dus geen cito) dan maakt men gebruik van de vermelding "doorbellen voor 16:00 uur".

Voor het buiten kantooruren verrichten van analyses die buiten het citopakket vallen, dient de aanvrager altijd te overleggen met de dienstdoende klinisch chemicus.

Cito microbiologisch-pathologisch onderzoek (buiten kantooruren) kan alleen plaatsvinden wanneer er overleg is geweest van de aanvrager met de dienstdoende microbioloog/patholoog anatoom.

M.b.t. de routine aanvragen (die laboratorium zelf verricht) is een prestatie-indicator opgesteld om 99% van de analyses nog dezelfde dag gerapporteerd te hebben.