1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Aanvragen onderzoek

Aanvragen onderzoek

Elke geregistreerd Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), huisarts, verloskundige of specialist, alsook elke instelling die geregistreerde artsen of specialisten in dienst heeft, kan laboratoriumonderzoek aanvragen.

Bevoegd tot aanvragen is primair de behandelend arts. De klinisch chemicus is bevoegd om op basis van haar/zijn deskundigheid analyses aan de aanvraag toe te voegen in overleg met de behandelend arts.

Aanvragers kunnen schriftelijk met een aanvraagformulier onderzoek aanvragen. Daarnaast kunnen huisartsen die aangesloten zijn bij Labonline een onderzoek digitaal aanvragen. Achteraf kunnen alleen bij hoge uitzondering (i.o.m. klinisch chemicus) nog aanvragen toegevoegd worden; afhankelijk van stabiliteit van het monster en bewaartermijn.