1. Home
  2. Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt en denkt met het ziekenhuis mee over een breed scala aan onderwerpen. Onder 'de cliënt' wordt verstaan: de huidige cliënten met hun naasten, evenals alle potentiële cliënten in het verzorgingsgebied, hun familie en bezoekers.

 

In de gezondheidszorg staat u als cliënt meer en meer centraal. U vraagt terecht om professionele, klantgerichte zorg en service. Voor ziekenhuizen en zorginstellingen is het belangrijk de wensen van cliënten te kennen om hierop zo goed mogelijk te kunnen inspelen.

Algemeen belang van cliënten

De cliëntenraad van Maasziekenhuis Pantein richt zich op het algemeen belang van cliënten van het ziekenhuis. Voor klachten van individuele aard kunt u terecht bij de medewerkers of leidinggevende van de betreffende verpleegafdeling/polikliniek of bij de klachtenbemiddelaar van Maasziekenhuis Pantein.

Samenstelling

De leden van de Cliëntenraad, allen woonachtig in het verzorgingsgebied van Maasziekenhuis Pantein, zijn geselecteerd op kennis, vaardigheden en affiniteit met de gezondheidszorg. Zìj zijn benoemd na een formele sollicitatieprocedure.

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden en vormt een afspiegeling van de bewoners uit de omgeving van Maasziekenhuis Pantein. De leden doen hun werk met enthousiasme en overtuiging.

De samenstelling CR Maasziekenhuis Pantein is als volgt:

  • Jan van Dongen, voorzitter
  • Henri Akkersdijk, vicevoorzitter
  • Mayke Smits, lid
  • Ans Simmelink, lid
  • Peter van Asten, lid
  • Mariet Rutten, lid
  • Marc Smulders, lid

 

Meer informatie

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u in het menu. De contactgegevens zijn:

Cliëntenraad Maasziekenhuis Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer
Tel: 0485-845252
E-mail: clientenraad@pantein.nl