1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Transmuraal incident melden

Transmuraal incident melden

Als zorgpartner kunt u incidenten of bijna-incidenten in de patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Het melden van incidenten is belangrijk omdat het kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door incidenten te melden en te analyseren, krijgen we inzicht in waar er verbeteringen kunnen worden aangebracht in het zorgproces en kunnen we maatregelen nemen om incidenten in de toekomst te voorkomen.

 

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?

Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. De melding komt terecht bij de coördinator transmuraal incident melden. Uw melding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Na de melding wordt een onderzoek gestart. Het kan zijn dat een adviseur Kwaliteit contact met u opneemt voor meer informatie over het incident.

Wanneer het onderzoek is afgerond, ontvangt u een terugkoppeling. We streven ernaar om u op korte termijn een terugkoppeling te geven over de eventuele verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding.

Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet om met alle meldingen.

Meldformulier

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de coördinator transmuraal incident melden via kwaliteitsbureaumzh@Pantein.nl