1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. MRSA/BRMO screening door huisartsen

MRSA/BRMO screening door huisartsen

Doel van de screening

Patiënten die behoren tot een MRSA of BRMO risicogroep screenen vóór opname in het ziekenhuis of vóór een polikliniekbezoek ter bevordering van de doorstroming.

Patiënteninformatie

Patiënteninformatie omtrent MRSA staat ook op de website van het Maasziekenhuis Pantein.
> Ga naar de patiënteninformatie

Vragen

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de afdeling Infectiepreventie van het Maasziekenhuis op telefoonnummer 0485-84 60 20 of 0485-84 62 38.