Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Geriatrie in de ziekenhuizen
Patiëntenfolder

Geriatrie in de ziekenhuizen

U bent opgenomen in het Maasziekenhuis. Een opname kan voor ouderen risicovol zijn in verband met een verhoogde kans op complicaties als infectie, verwardheid, vallen en afname van de  zelfredzaamheid. In deze folder geven wij u inzicht op welke manier we deze risico’s proberen te verkleinen.

GIDZ team

Het Geriatrieteam in de ziekenhuizen (GIDZ team) bestaat uit geriatrisch verpleegkundigen, klinisch geriaters en arts assistenten. Wij komen bij u naar aanleiding van een standaard vragenlijst die door de verpleegkundige bij uw opname is afgenomen. Hierin komt onder andere het risico op vallen, verwardheid en achteruitgang in zelfredzaamheid aan bod. Het kan ook zijn dat uw behandelend arts een specifieke vraag voor ons heeft of ons vraagt mee te denken over wat de beste behandeling voor u is.

“Het GIDZ-team stimuleert en biedt passende zorg voor de oudere opgenomen patiënt, om zijn of haar leven naar eigen wens én mogelijkheden voort te zetten."

Tijdens een eerste bezoek willen wij u leren kennen. We stellen u dan ook verschillende vragen. Wij willen graag weten wat er goed gaat in uw leven, waar uw veerkracht ligt en wat er misschien minder goed gaat.
Uw welzijn en kwaliteit van leven staan voorop. U heeft tijdens dit gesprek ruimte om aan te geven wat voor u belangrijk is tijdens deze ziekenhuisopname. In veel gevallen belt de geriatrie verpleegkundige uw contactpersoon om te vragen hoe het thuis met u ging. Wij geven vervolgens adviezen aan u, uw naasten en aan uw behandelend team van artsen en verpleegkundigen. Deze adviezen zijn erop gericht uw opname zo goed mogelijk te laten verlopen: met zo min mogelijk achteruitgang en, zo mogelijk, verbetering in uw functioneren en zelfstandigheid. Als het nodig is, komen wij vaker bij u en stellen wij de adviezen bij. We kijken daarbij specifiek naar uw situatie en naar u als persoon. Uw behandelend arts blijft uw hoofdbehandelaar.

Naast het bezoek van het GIDZ team kunt u, als u daar behoefte aan heeft, ook bezoek krijgen van onze GIDZ vrijwilligers of indien mogelijk deelnemen aan het programma in de huiskamer. De medewerker maatschappelijke zorg wordt dan betrokken door het GIDZ team. De medewerker maatschappelijke zorg werkt nauw samen met het GIDZ team. Zij stuurt de vrijwilligers aan en bekijkt of u deel kunt nemen aan het programma in de huiskamer. De huiskamer is een initiatief in samenwerking met de afdeling Geriatrie en wordt begeleid door de medewerker maatschappelijke zorg.

GIDZ vrijwilligers

Onze GIDZ vrijwilligers zijn speciaal geschoold in het ondersteunen van oudere patiënten tijdens een ziekenhuisopname.
Zij hebben aandacht voor uw oriëntatie, dagelijkse activiteiten, beweging en voeding. De GIDZ vrijwilligers zijn van maandag t/m vrijdag aanwezig en bezoeken patiënten in de ochtend.

Huiskamer 'Het Anker'

De huiskamer ligt op de derde verdieping tussen afdeling B3 en C3. De medewerkers maatschappelijke zorg bieden dagelijks van maandag t/m vrijdag een ochtendprogramma (10.30-12.00 uur) in de huiskamer. Hierbij kunt u denken aan een gezamenlijk kopje koffie, het doornemen van het laatste nieuws, gezamenlijk spelen van een spel of een bewegingsactiviteit. Tevens is hier de mogelijkheid om tussen de middag (12.00- 12.45 uur) gezamenlijk de maaltijd te nuttigen.

 

Huiskamer Het Anker

Vragen

Heeft u aanvullende vragen over het GIDZ team, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige van de afdeling waar u opgenomen ligt.