Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Geheugenpolikliniek niet westerse migranten
Patiëntenfolder

Geheugenpolikliniek niet westerse migranten

U bent verwezen naar de geheugenpolikliniek van Maasziekenhuis Pantein. Binnen het Maasziekenhuis is er een geheugenpolikliniek, waar onderzoek gedaan kan worden naar geheugenproblemen bij migranten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Tijdens het onderzoek wordt onderzocht of de geheugenklachten passen bij de leeftijd of dat er sprake is van een medische oorzaak. In deze folder kunnen u en uw begeleider meer lezen over de gang van zaken op deze geheugenpolikliniek.

Op de polikliniek is het mogelijk om een geheugen-onderzoek af te nemen in één van de volgende talen:

 • Turks
 • Marokkaans-Arabisch
 • Berbers
 • Sranantongo
 • Hindoestaans

Als het nodig is wordt er gebruik gemaakt van een tolk, die de taal van de patiënt spreekt. Hierdoor kunnen we de ervaren klachten goed in beeld krijgen.

Geheugenpolikliniek

Op de geheugenpolikliniek wordt onderzocht wat de oorzaak is van uw geheugenproblemen. Tijdens uw bezoek aan de geheugenpolikliniek heeft u gesprekken met de klinisch geriater, de psycholoog en de geriatrisch verpleegkundige. Zij doen ook een aantal onderzoeken bij u.

Voorbereiding

Wij adviseren u om tijdens het onderzoek in het ziekenhuis gemakkelijke kleding te dragen. Verder is het wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of familielid). Uw begeleider kan u helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze folder ook aan uw begeleider(s) lezen.

Bloedonderzoek

U ontvangt per post een aanvraagformulier voor bloedonderzoek. Het is belangrijk dat u uiterlijk twee dagen voor uw bezoek aan de geheugenpolikliniek bloed laat afnemen. Dit kan in het Maasziekenhuis, maar ook bij één van de bloedafnamelocaties in de regio. In de folder 'Bloedafnameservice in de regio' vindt u een overzicht van de openingstijden en de locaties waar u bloed kunt laten afnemen. Neemt u het formulier ‘Aanvraag laboratoriumonderzoek’ mee als u bloed laat afnemen.

Vragenlijst

U ontvangt per post ook twee vragenlijsten. Wij vragen u, voor zover dat mogelijk is, deze vragenlijsten samen met iemand die u goed kent zo volledig mogelijk in te vullen en retour te sturen in bijgevoegde envelop. Tijdens uw bezoek aan de geheugenpolikliniek worden deze vragenlijsten besproken.

Wat neemt u mee naar de geheugenpolikliniek?

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Het geneesmiddelenpaspoort is een lijst met de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt met daarbij informatie over mogelijke allergieën en over geneesmiddelen die u in het verleden heeft gebruikt.
 • Uw leesbril en/of gehoorapparaat, indien nodig.
 • Uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok), indien nodig.
 • Als u thuiszorg krijgt, neem dan uw zorgmap mee.

Polikliniek bezoek

Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer 3 uur en ziet er als volgt uit:

 • U en uw begeleider(s) hebben een kort kennismakingsgesprek met de klinisch geriater, psycholoog en de geriatrisch verpleegkundige.
 • U heeft een gesprek met de arts over uw klachten en gezondheidstoestand.
 • De verpleegkundige voert een aanvullend gesprek met uw begeleider aan de hand van de ingevulde vragenlijsten.
 • U krijgt een geheugenonderzoek door de psycholoog.
 • U krijgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek door de geriater.
 • Als dat nodig is, vindt er aanvullend onderzoek plaats, bijvoorbeeld het maken van een hartfilmpje.

Nadat u alle gesprekken en onderzoeken heeft gehad, bespreken de zorgverleners samen hun bevindingen en komen zij met een voorstel voor een behandeling. Aansluitend bespreekt de geriater dit voorstel met u. Soms kan de diagnose nog niet gesteld worden en is er meer onderzoek nodig of een verwijzing naar een andere specialist. Voor deze aanvullende onderzoeken worden nieuwe afspraken gemaakt op een andere dag. De onderzoeken vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Vervolg op uw bezoek aan de polikliniek

Uw huisarts krijgt bericht van alle bevindingen van uw bezoek aan de geheugenpolikliniek. Als het mogelijk is, neemt de huisarts het vervolg van de behandeling over. In enkele gevallen blijft u onder controle van de klinisch geriater. Een vervolgbezoek aan de polikliniek Klinische Geriatrie duurt ongeveer 30 minuten.

Afspraak verzetten

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie met telefoonnummer 0485-84 57 56.

Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56.