Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Milde geheugenproblemen
Patiëntenfolder

Milde geheugenproblemen

Soms zijn geheugenproblemen ernstiger dan de vergeetachtigheid die op oudere leeftijd veel voorkomt. Toch zijn de problemen niet zo ernstig dat er sprake is van een dementie. We spreken dan van milde geheugenproblemen. In medische termen noemen we dit de diagnose Mild Congnitive Impairment, afgekort MCI.

Bij mensen met MCI:

  • is er sprake van een achteruitgang van één van de denkvaardigheden. In de meeste gevallen is dit het geheugen. Andere denkvaardigheden die kunnen verminderen, zijn bijvoorbeeld het taalgebruik, het herkennen (van mensen of voorwerpen), de aandacht, het handelen of het plannen.
  • worden de geheugenklachten bevestigd door iemand uit de directe omgeving (bijvoorbeeld een partner of een kind).
  • is het dagelijkse functioneren niet beperkt ondanks dat zij hinder ondervinden van de verminderde denk-vaardigheid. Zij kunnen zich goed redden zonder hulp.
  • is er geen sprake van dementie.

Symptomen

Mensen met MCI merken vaak dat hun geheugen hen in de steek laat of dat zij zich niet meer zo goed kunnen concentreren als dat zij gewend zijn. Spullen zijn vaker kwijt dan voorheen. Afspraken worden sneller vergeten.

Een andere verandering kan die van het spreken zijn. Mensen met MCI kunnen merken dat het spreken minder vloeiend verloopt en dat zij vaker naar woorden moeten zoeken.
Mensen met MCI moeten in het algemeen iets meer moeite doen om hun dagelijks leven door te laten lopen. Vaak is het in samenspraak met iemand uit uw directe omgeving, zoals uw partner of kind, dat het vergeten echt opvalt.

Hoe ontstaat MCI?

Als andere behandelbare oorzaken, zoals een schildklieraandoening, ernstige bloedarmoede, een vitaminetekort of een depressie zijn uitgesloten, wordt de oorzaak van MCI in de hersenen gezocht. Zo kunnen er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor vaatproblemen in de hersenen. Dit kan tot gevolg hebben dat hersengebieden die een rol spelen bij het geheugen niet goed doorbloed zijn of dat er kleine infarcten optreden. Ook kan MCI een voorstadium van de ziekte van Alzheimer zijn. De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door abnormale eiwitophoping in de hersenen. MCI kan ook veroorzaakt worden door psycho-logische factoren zoals een langdurige sombere stemming of burn-out.

Hoe wordt de MCI vastgesteld?

MCI wordt vastgesteld door een medisch specialist; veelal een geriater of een neuroloog. Voordat de specialist de diagnose MCI vaststelt, moeten uw geheugenklachten bevestigd worden door een uitgebreid geriatrisch onderzoek. In sommige gevallen is ook aanvullend onderzoek nodig, zoals:

  • een neuropsychologisch onderzoek door een psycholoog
  • onderzoek naar behandelbare oorzaken (door laboratoriumonderzoek van het bloed zoals een schildklieraandoening, vita-mine-B12-tekort etc.)
  • beeldvormend onderzoek (CT-scan of MRI)

Hoe ziet het verloop van MCI er uit?

MCI verloopt bij iedereen weer anders. Het is dan ook niet altijd te voorspellen hoe de aandoening zich zal ontwikkelen. Bij sommige mensen blijven de geheugen-klachten stabiel, bij anderen worden de klachten erger. Daarnaast is er een kleine groep mensen met MCI die herstelt van hun geheugenproblemen. De wetenschap is het over veel dingen nog niet eens wat betreft MCI. Wel staat vast dat mensen met MCI een beduidend grotere kans hebben op het ontwikkelen van dementie dan hun leeftijdgenoten zonder MCI.

Is MCI te genezen?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar MCI, maar op dit moment bestaan er geen medicijnen die MCI kunnen genezen. Wel zijn er medicijnen in ontwikkeling die mogelijk het ziekteverloop kunnen vertragen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de poli Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0485-84 57 56.