Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Oncologisch spreekuur Geriatrie
Patiëntenfolder

Oncologisch spreekuur Geriatrie

Op oudere leeftijd komt kanker vaker voor. De keuze voor een goede behandeling van kanker bij ouderen is niet gemakkelijk. Door het ouder worden heeft het lichaam minder reserves en duurt het langer om te herstellen. Daarnaast zijn veel ouderen met kanker bekend met andere ziekten, zoals hart en vaatziekten, longproblemen, suikerziekte en/of geheugenproblemen. Ook gebruiken ouderen vaker meerdere medicijnen tegelijkertijd. Deze medicijnen kunnen de kankerbehandeling beïnvloeden. Het is vooraf moeilijk in te schatten hoe iemand de behandeling zal verdragen. Daarom is het belangrijk dat uw gezondheid vooraf goed in kaart wordt gebracht om te bepalen of u de behandeling aan kunt. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.

Polikliniek Geriatrie

Uw behandelend specialist van de oncologie neemt een vragenlijst af bij alle patiënten van 70 jaar en ouder. Als uit deze vragenlijst blijkt dat u een verhoogd risico heeft op kwetsbaarheid, wordt u verwezen naar de polikliniek Geriatrie. Een geriater is een arts die gespecialiseerd is in ouderen in het ziekenhuis. De geriater werkt nauw samen met de huisarts en met andere specialisten uit het ziekenhuis, waaronder de oncologen en chirurgen.
Op het oncologisch spreekuur van de geriater wordt naar de volgende punten gekeken:

 • Uw voedingstoestand.
 • Het lopen, uw spierkracht en conditie. Ook wordt gekeken naar het valrisico. Uit onderzoek is gebleken dat de conditie en spiermassa gerelateerd zijn aan de mate van bijwerkingen van bijvoorbeeld chemotherapie.
 • Uw geheugen.
 • Uw stemming.
 • Uw zelfredzaamheid.
 • Uw woonsituatie en uw sociaal netwerk.
 • Uw eigen wensen. Wat is voor u belangrijk in uw leven? Wat zijn uw verwachtingen van de behandeling? Waar maakt u zich zorgen over?
 • Wat zijn de voordelen van de behandelingen en wat zijn de risico’s en mogelijke bijwerkingen.
 • Uw medicijngebruik.
 • Eventuele acute verwardheid (delier) in het verleden, na bijvoorbeeld een eerdere operatie.

Al deze punten zijn mede bepalend voor het maken van een keuze voor de onderzoeken en behandeling van mensen boven de 70 jaar met kanker.

Voorbereiding op uw afspraak

Het is wenselijk dat u iemand meeneemt die u goed kent en vertrouwt (bijvoorbeeld uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat daarom uw begeleider deze folder ook lezen.
Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Dit is een lijst met overzicht van de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt.
 • Uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • Uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok).
 • Als u thuiszorg krijgt, neemt u dan uw zorgmap mee.

Uw afspraak op de polikliniek

Uw bezoek aan het oncologisch spreekuur geriatrie duurt ongeveer een uur en zal er als volgt uitzien:

 • U heeft een gesprek met de klinisch geriater over uw gezondheidstoestand.
 • De klinisch geriater onderzoekt u ook lichamelijk. Er worden onderzoeken gedaan om uw conditie en spierkracht in kaart te brengen.
 • Er wordt zo nodig bloed geprikt.
 • De geriater werkt samen met een geriatrisch verpleegkundige. Zij gaat met uw familie in gesprek.
 • Het opgestelde advies wordt met u en de behandelend arts besproken.

Vervolg op uw bezoek aan de polikliniek

Ook uw huisarts krijgt bericht van alle bevindingen. Er wordt met u besproken of er vooraf maatregelen genomen kunnen worden om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken. Als het nodig is, wordt u voorafgaand aan de behandeling verwezen naar de fysiotherapeut om uw spierkracht en conditie te verbeteren en achteruitgang zoveel mogelijk tegen te gaan. In andere gevallen kan een verwijzing naar de diëtiste zinvol zijn om u voedingstoestand zo optimaal mogelijk te krijgen.

In enkele gevallen blijft u onder controle van de klinische geriater of geriatrie verpleegkundige. Als er aanvullend onderzoek nodig is, wordt hiervoor in overleg met u een afspraak gemaakt. Als er meerdere onderzoeken nodig zijn, proberen wij die zo veel mogelijk op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0845-84 57 56 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0845-84 57 56.