Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen
 1. Home
 2. Veelgestelde vragen

Verkouden? Draag een mondkapje

Verkouden? Draag een mondkapje

Komt u naar het ziekenhuis voor een afspraak of begeleidt u iemand die een afspraak heeft? In dat geval gelden de volgende regels:

 • Heeft u of uw begeleider klachten (hoesten, niezen, verkoudheid, kortademigheid of koorts) draag dan een mondkapje. Het maakt het niet uit of de klachten een gevolg zijn van het coronavirus of van iets anders. Wat voor de één een simpele verkoudheid is, kan voor de ander (een ernstige) ziekte tot gevolg hebben. Een mondkapje is bij de ingang van het ziekenhuis beschikbaar. Dank voor uw medewerking.
 • Houd altijd voldoende afstand aan tot anderen.
 • Ontsmet de handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.

Bezoek aan de polikliniek

Hier zijn een paar tips om uw gesprek op de polikliniek goed voor te bereiden:

 • Schrijf uw vragen vóór het gesprek op. Denk in elk geval aan de 3 goede vragen.
 • Zeg zo duidelijk mogelijk wat u denkt en wilt. En bespreek met de arts wat voor u belangrijk is.
 • Beslis niet te snel. Als de arts een behandeling of onderzoek voorstelt, mag u daar thuis rustig over nadenken. Of vraag om een extra gesprek.

Bij een bezoek aan de polikliniek neemt u een aantal dingen mee:

 • medicijnpaspoort of lijst van medicijnen die u gebruikt. U kunt dit krijgen via de apotheek;
 • verwijsbrief (bij de eerste afspraak);
 • legitimatie, dus uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit geldt voor iedereen van elke leeftijd en bij elke afspraak.

Al deze informatie hebben wij nodig om u de beste zorg te kunnen geven. In uw patiëntendossier nemen we ook een pasfoto op. Zo kunnen alle zorgmedewerkers in één oogopslag zien of ze de goede persoon voor zich hebben. Verandert er iets, zoals een nieuw telefoonnummer of een ander adres? Dan is het fijn als u dat doorgeeft bij de registratiebalie in de centrale hal.

Uw bezoek aan de polikliniek verloopt meestal als volgt:
 • U meldt zich aan bij de balie van de polikliniek.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.
 • U krijgt een seintje wanneer u aan de beurt bent.
 • U heeft een gesprek met uw specialist; mogelijk is er een kort lichamelijk onderzoek.
 • Misschien verwijst uw specialist u door naar een andere afdeling voor verder onderzoek.

Ja, voor een bezoek aan een specialist bij ons in het ziekenhuis, heeft u altijd een verwijzing nodig. Deze krijgt u van uw huisarts of een behandelend arts. Alleen bij fysiotherapie is dit niet nodig. Neem bij uw eerste afspraak de verwijsbrief mee. Hierin staat belangrijke informatie. En wij sturen dan de rekening niet naar u, maar naar uw zorgverzekeraar.

Ja, u kunt zelf online een afspraak maken. Heeft u al een afspraak en kunt u toch niet komen? Zeg uw afspraak op tijd af. Dan kan iemand anders uw plek innemen. Zo houden we de wachttijd zo kort mogelijk. 

Online afspraak maken of wijzigen

Contactinformatie

Maasziekenhuis Pantein is bereikbaar met de trein en met de bus. Voor actuele reisinformatie van deur tot deur kijkt u op: www.9292.nl, www.arriva.nl of www.bravo.info.

Diverse buslijnen stoppen vlakbij de hoofdingang van Maasziekenhuis Pantein.

Voor het vervoer van deur tot deur binnen Noordoost-Brabant kunt u gebruik maken van de Regiotaxi. Voor meer informatie, tarieven en reserveren: www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.

Bent u in behandeling bij een arts van het Maasziekenhuis en heeft de arts u uitgenodigd om vragen te stellen via BeterDichtbij, dan kunt u ook uw medische vraag stellen. 

 

Vragen kunt u telefonisch stellen via (0485) 84 50 00.

Via het contactformulier kunt u een niet-medische vraag stellen. Algemene vragen kunt u ook stellen via de app BeterDichtbij.

 

Voor een afspraak met een specialist voor onderzoek of behandeling heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist.

Op werkdagen kunt u van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch een afspraak maken bij onze poliklinieken.

Als u al een patiëntnummer heeft, kunt u ook online een afspraak maken.

Voor het prikken van bloed of het afgeven van urine hoeft u meestal geen afspraak te maken.

Kosten ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg-DBC geopend. De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum is ook bepalend voor het eigen risico dat van toepassing is.

Een voorbeeld:

Toon gaat eind augustus 2020 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent een DBC. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er meteen na het sluiten van het eerste DBC een vervolg-DBC geopend. Dit is eind december 2020.

In februari 2021 gaat Toon weer naar het ziekenhuis. Nu voor de operatie. Omdat de vervolg-DBC in december 2020 is geopend, is het eigen risico van 2020 nog van toepassing. 42 dagen na de operatie sluit deze vervolg-DBC. De volgende dag opent direct een nieuwe vervolg-DBC omdat de behandeling van Toon nog niet is afgerond.

De controleafspraak van Toon vindt plaats in mei 2021. Omdat alles verder in orde is, wordt er geen nieuwe afspraak meer gemaakt. De behandeling wordt feitelijk afgesloten. Deze vervolg-DBC sluit automatisch 4 maanden na de openingsdatum. Omdat deze laatste vervolg-DBC in 2021 is geopend, is hierop het eigen risico van 2021 van toepassing.

Ja, dat kan. Zorg dat u dan beschikt over één van de volgende officiële documenten, zodat u geen voorschot hoeft te betalen:

 • EHIC (European Health Insurance Card)
  Bent u in het buitenland verzekerd en u heeft een geldige EHIC? Dan kan het Maasziekenhuis de kosten van acute zorg op de Spoedeisende Hulp rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Dit geldt alleen voor acute zorg! Voor geplande zorg kunt u de EHIC niet gebruiken. In dat geval moet u een voorschot betalen.

  Meer informatie over de EHIC en het aanvragen van een EHIC

 • OK-CZ pas (EGCI Internationale Zorgpas GesundheitsCard)

  Met een geldige AOK-CZ pas kan het Maasziekenhuis de kosten van zowel de acute zorg als de geplande zorg rechtstreeks declareren bij CZ buitenland. U hoeft dan geen voorschot te betalen. Let op: op de achterkant van de AOK-CZ pas dient ‘EGCI’ te staan én het logo van CZ.

 • S2-formulier
  Als u een geldig S2-formulier heeft, dan kunt u voor de aangegeven behandeling terecht bij het Maasziekenhuis. De kosten van uw behandeling kan het Maasziekenhuis rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekering (klopt dit zo?). U hoeft dan geen voorschot te betalen.

Heeft u geen geldig EHIC, AOK-CZ-pas of S2-formulier? Dan kan het Maasziekenhuis de geleverde zorg niet rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt u een voorschot van de te verwachten kosten. Het voorschot voor uw behandeling of onderzoek betaalt u met uw pinpas vooraf bij de afdeling Patiëntregistratie midden in de hal van het ziekenhuis of bij de balie van de Spoedeisende Hulp. Het voorschot wordt later verrekend met de uiteindelijke rekening van de geleverde zorg.

Bent u wel verzekerd voor de geleverde zorg? Dan kunt u de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar.

Een verwijzing kan worden afgegeven door de huisarts, een medisch specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2019 de volgende beroepsgroepen als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist (inclusief sportarts, kaakchirurg en SEH-arts)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep Jeugdartsen)
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling)
 • Psychiater
 • Physician assistant of verpleegkundig specialist (werkzaam binnen medisch specialistische zorg)
 • GGD-arts (voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek voor infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding
 • Klinisch fysicus audioloog naar KNO-arts

Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen, is deze een jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Deze datum staat op de verwijsbrief. Dit betekent dat binnen een jaar de eerste afspraak in het ziekenhuis met een medisch specialist of voor een onderzoek moet plaatsvinden.

U kunt pas een afspraak maken met het ziekenhuis als u de verwijzing heeft gekregen. Uw eerste afspraak kan dus pas plaatsvinden ná de datum die op uw verwijsbrief staat.

Krijgt u geen verwijzing van uw huisarts, specialist of andere zorgverlener? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Die kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Uw zorgverzekeraar kan ook toestemming geven voor het consult en de onderzoeken of behandelingen, die misschien nodig zijn. Zorgt u er in dat geval altijd voor dat u schriftelijk toestemming van uw zorgverzekeraar krijgt. Dit document neemt u mee naar de afspraak op de polikliniek.

Een verwijsbrief wordt afgegeven per zorgvraag. Als u voor dezelfde zorgvraag meerdere afspraken heeft in het ziekenhuis, dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Ook als u op verzoek van uw arts na meer dan een jaar terugkomt voor een controleafspraak, heeft geen nieuwe verwijzing nodig. Uw arts noteert dit in uw dossier.

Wanneer het niet meer nodig is vervolgafspraken te maken, dan wordt uw zorgdossier voor deze zorgvraag afgesloten. Dit is het einde van uw behandeling. Wilt u na het beëindigen van de behandeling weer een afspraak maken bij uw behandelend arts voor dezelfde zorgvraag? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

 

Mogelijk staat op de factuur van uw zorgverzekeraar vermeld dat u naar een eerste polikliniekbezoek bent geweest terwijl er sprake was van telefonisch contact of een beeldconsult.

De afgelopen periode zijn inderdaad vanwege corona polikliniekbezoeken regelmatig vervangen door beeldconsulten of telefonisch overleg. De omschrijving op factuur, ‘eerste polikliniekbezoek’ blijft echter ongewijzigd. Het op afstand uitvoeren van het consult maakt namelijk geen verschil voor de hoogte van de factuur. Dit is zo afgesproken in het overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Ziekenhuizen maken namelijk wel de kosten die nodig zijn voor het verlenen van de zorg.

De overheid heeft het mogelijk gemaakt om telefonische afspraken te houden en deze te declareren als onderdeel van een DBC. De telefonische afspraak tussen u en uw zorgverlener moet wel aan de voorwaarden voldoen die gelden voor een normaal polikliniekbezoek. Dit is minder belastend voor u omdat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Een voorbeeld:

Uw zorgverlener bespreekt met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt. Samen bespreekt u de vervolgstappen. Deze telefonische afspraak vervangt dan een polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis was gekomen. De kosten van een telefonische afspraak zijn dus gelijk aan die van een afspraak op de polikliniek. Het wordt als onderdeel van een DBC in rekening gebracht.

Het is mogelijk dat de datum op de nota niet overeenkomt met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest. De datum die op de nota staat, is de startdatum van de DBC.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Na het sluiten van een DBC controleert het ziekenhuis de registratie van een DBC. Daarna wordt de rekening naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Ook de zorgverzekeraar voert nog controles uit op de gedeclareerde DBC’s. Daarna ontvangt u de rekening van uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg-DBC geopend. De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum is ook bepalend voor het eigen risico dat van toepassing is.

Een voorbeeld:

Toon gaat eind augustus 2020 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent een DBC. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er meteen na het sluiten van het eerste DBC een vervolg-DBC geopend. Dit is eind december 2020.

In februari 2021 gaat Toon weer naar het ziekenhuis. Nu voor de operatie. Omdat de vervolg-DBC in december 2020 is geopend, is het eigen risico van 2020 nog van toepassing. 42 dagen na de operatie sluit deze vervolg-DBC. De volgende dag opent direct een nieuwe vervolg-DBC omdat de behandeling van Toon nog niet is afgerond.

De controleafspraak van Toon vindt plaats in mei 2021. Omdat alles verder in orde is, wordt er geen nieuwe afspraak meer gemaakt. De behandeling wordt feitelijk afgesloten. Deze vervolg-DBC sluit automatisch 4 maanden na de openingsdatum. Omdat deze laatste vervolg-DBC in 2021 is geopend, is hierop het eigen risico van 2021 van toepassing.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg DBC geopend.

De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum bepaalt ook naar welke zorgverzekeraar de rekening moet worden verstuurd.

Een voorbeeld:

In 2020 was u verzekerd bij CZ. In 2021 bent u overgestapt naar VGZ. De DBC voor de zorg die u ontvangen heeft, is geopend in 2020. De kosten van de zorg worden dan verrekend in het jaar 2020. Omdat u in 2020 nog bij CZ verzekerd was, wordt de rekening naar CZ gestuurd.

Veel gestelde vragen cardiologie

Wanneer u zich zorgen maakt over uw hart en uw gezondheid neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts. Die kan u onderzoeken en indien nodig doorverwijzen naar onze polikliniek Cardiologie. Wij werken alleen op afspraak. Vandaar dat een doorverwijzing van uw huisarts noodzakelijk is.

Indien er klachten zijn kan de huisarts u eerder doorverwijzen.

Een herhaalrecept kunt u bij de huisarts aanvragen.

Medicijnen bevatten een werkzame stof. Deze werkzame stof wordt door verschillende fabrikanten verwerkt in de medicijnen. Het kan dus gebeuren dat u een medicijn krijgt met een andere naam of een medicijn dat er anders uitziet dan u gewend bent. Uw apotheek kan u vertellen of de medicijnen die u heeft gekregen de juiste zijn.

Deze vraag kan uw tandarts beantwoorden. Hij kan desgewenst contact opnemen met uw cardioloog.

Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt deze vraag bij uw volgende polikliniekbezoek bespreken met uw cardioloog.

Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt deze vraag bij uw volgende polikliniek bezoek bespreken met uw cardioloog.

Veel gestelde vragen kindergeneeskunde

Op de pagina 'Bezoek aan de polikliniek' staat beschreven wat u mee moet nemen voor de eerste afspraak. Kijk bij de vraag 'Wat neemt u mee bij een bezoek aan de polikliniek?'

Voor een bezoek aan een specialist bij ons in het ziekenhuis, heeft u altijd een verwijzing nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Bezoek aan de polikliniek

Dit kunt u aanvragen via de kinderarts. Dit kan alleen als uw kind hiervoor onder behandeling is bij de kinderarts. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw huisarts zijn.

Op de pagina 'Bezoek aan de polikliniek' staat beschreven hoe u een afspraak kunt annuleren of wijzigen. 

Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts.

Veel gestelde vragen vragenlijsten

Het invullen van een vragenlijst is een goede voorbereiding op uw afspraak of behandeling in het ziekenhuis. Wij kunnen de zorg daardoor goed afstemmen op uw kenmerken of klachten en wij kunnen u goed begeleiden.

De vragenlijst die u ontvangt is afgestemd op het type afspraak dat u heeft, de afdeling waar u naartoe gaat of de behandeling die u krijgt. Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over pijn, vermoeidheid, lichamelijk functioneren en de kwaliteit van leven.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw antwoorden en medische gegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Meer hierover leest u in ons privacybeleid.

Het systeem dat wij gebruiken voor de vragenlijst is ConsultAssistent. De e-mail heeft als afzender: vragenlijsten@maasziekenhuis.nl. U kunt controleren of u op de juiste website bent door te kijken in de balk met het webadres. Deze begint met:
https://maasziekenhuispantein.consultassistent.nl/patient/login.jsp 

 • Om een vragenlijsten te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres en uw 06-nummer nodig. Deze informatie is bij ons al bekend of wordt aan u gevraagd op de polikliniek.
  - Uw e-mailadres gebruiken we om een e-mail te sturen met de link naar de vragenlijst.
  - Uw 06-nummer gebruiken we om u een toegangscode te sturen.
 • Als we uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u een e-mail van Maasziekenhuis Pantein.
 • Als u klikt op de link in de e-mail, komt u terecht op de beveiligde website van Consultassistent.
 • Hier maakt u eenmalig een account aan.
 • Vervolgens kunt u de vragenlijst invullen.

Ja dat kan. Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen. Als u de link in uw e-mail weer opent, kunt u gewoon verder waar u in de vragenlijst gebleven bent.

Nee, het systeem slaat tussentijds uw antwoorden automatisch op. Als u een tijdje niets invult, verbreekt het systeem de verbinding. Als u weer op de link in uw e-mail klikt, kunt u verder gaan in de vragenlijst op de plek waar u gebleven bent.

Neemt u in dat geval vooraf contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Zij bespreken met u of het nodig is om de afspraak te verplaatsen, of dat u de vragen op een andere manier kunt beantwoorden.

Dat kunnen wij nu niet aangeven. Dit is namelijk afhankelijk van het type afspraak, de afdeling waar u naartoe gaat en de behandeling die u krijgt.

U kunt uw antwoorden nog wijzigen zolang u de vragenlijst aan het invullen bent. Zodra u klaar bent met het invullen van de vragenlijst is wijzigen niet meer mogelijk. Als u een onjuist antwoord heeft gegeven kunt u dit bij uw zorgverlener aangeven tijdens een afspraak.

U kunt altijd de ingevulde vragenlijsten terug zien in ConsultAssistent.

U krijgt een foutmelding als u gebruik maakt van Internet Explorer. Internet Explorer is verouderd, daarom werkt ConsultAssistent niet meer met Internet Explorer. U kunt door rechterklik op de link in de mail de link kopiëren in een andere browser, bijvoorbeeld Chrome of Safari. U kunt de link wel met alle andere browsers openen. Lukt het toch niet om de vragenlijst in te vullen neemt u dan contact op met de polikliniek waar u de vragenlijst van heeft ontvangen.

Zelfstandige praktijken

OIM Orthopedie biedt orthopedische hulpmiddelen en heeft een zelfstandige praktijk in Plaza, het gebouw naast Maasziekenhuis Pantein. Meer informatie over OIM vindt u op de website www.oim.nl

BeterDichtbij

De overheid heeft het mogelijk gemaakt om afspraken via beeldbellen en online afspraken te houden en deze te declareren als onderdeel van een Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s). De afspraak via beeldbellen of de online afspraak tussen u en uw zorgverlener moet wel aan de voorwaarden voldoen die gelden voor een normaal polikliniekbezoek. Deze kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar en tellen mee voor het eigen risico. U kunt dus een rekening krijgen zonder dat u zelf in het ziekenhuis bent geweest.

Een voorbeeld:

Uw zorgverlener bespreekt met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt. Samen bespreekt u de vervolgstappen. Het beeldbellen of de online afspraak vervangt dan een polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis was gekomen. De kosten van beeldbellen of een online afspraak zijn dus gelijk aan die van een afspraak op de polikliniek. Het wordt als onderdeel van een DBC in rekening gebracht.

Door het invullen van het formulier kunt u uw aanpassingen aan ons doorgeven.