Maasziekenhuis Pantein Gang
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Geheugenpolikliniek zorgpad 1
Patiëntenfolder

Geheugenpolikliniek zorgpad 1

U bent verwezen naar de geheugenpolikliniek van Maasziekenhuis Pantein. In deze folder kunnen u en uw begeleider meer lezen over de gang van zaken op de geheugenpolikliniek.

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

Geheugenpolikliniek

Op de geheugenpolikliniek wordt onderzocht wat de oorzaak is van uw geheugenproblemen. Tijdens uw bezoek aan de geheugenpolikliniek heeft u gesprekken met de klinisch geriater, de neuroloog, de psycholoog en de geriatrisch verpleegkundige. Zij zullen ook een aantal onderzoeken bij u doen.

Voorbereiding

Draagt u tijdens het bezoek aan het ziekenhuis gemakkelijke kleding. Dit is prettiger voor u zelf tijdens het onderzoek.

Verder is het wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of familielid). Uw begeleider kan u helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze folder ook aan uw begeleider(s) lezen.

Bloedonderzoek

U ontvangt per post een aanvraagformulier voor bloedonderzoek. Het is belangrijk dat u uiterlijk twee dagen voor uw bezoek aan de geheugenpolikliniek bloed laat afnemen. Dit kan in het Maasziekenhuis, maar ook bij één van de bloedafnamelocaties in de regio. In de folder 'Bloedafnameservice in de regio' vindt u een overzicht van de openingstijden en de locaties waar u bloed kunt laten afnemen. Neemt u het formulier ‘Aanvraag laboratoriumonderzoek’ mee als u bloed laat afnemen.

Vragenlijst

Met de post ontvangt u ook een vragenlijst. Wij vragen u deze vragenlijst samen met iemand die u goed kent zo volledig mogelijk in te vullen en retour te sturen in bijgevoegde envelop. Tijdens uw bezoek aan de geheugenpolikliniek wordt deze vragenlijst besproken.

Wat neemt u mee naar de geheugenpolikliniek?

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Het geneesmiddelenpaspoort is een lijst met de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt met daarbij informatie over mogelijke allergieën en over geneesmiddelen die u in het verleden heeft gebruikt.
 • Uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • Uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok), als u die heeft.
 • Als u thuiszorg krijgt, neemt u dan uw zorgmap mee.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek

Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt 4 tot 5 uur en ziet er als volgt uit:

 • U en uw begeleider(s) hebben een kort kennismakingsgesprek met de klinisch geriater, psycholoog, geriatrisch verpleegkundige en neuroloog.
 • U heeft een gesprek met de geriater over uw klachten en gezondheidstoestand.
 • De verpleegkundige voert een aanvullend gesprek met uw begeleider aan de hand van de ingevulde vragenlijsten.
 • U krijgt een uitgebreid geheugenonderzoek door de psycholoog.
 • De geriater zal u uitvoerig lichamelijk onderzoeken.
 • De neuroloog verricht een neurologisch onderzoek.
 • Als dat nodig is, vindt er aanvullend onderzoek plaats, bijvoorbeeld het maken van een hartfilmpje.
 • U krijgt een MRI-scan van uw hoofd, tenzij er redenen zijn dat dit niet kan of nodig is.

Nadat u alle gesprekken en onderzoeken heeft gehad, bespreken de zorgverleners samen hun bevindingen en komen zij met een voorstel voor een behandeling. Dit bespreekt de geriater met u tijdens een volgende afspraak.

Soms kan de diagnose nog niet gesteld worden en is er meer onderzoek nodig of een verwijzing naar een andere specialist. Voor deze aanvullende onderzoeken worden nieuwe afspraken gemaakt op een andere dag. De onderzoeken zullen dan wel zoveel mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden.

Vervolg op uw bezoek aan de polikliniek

Uw huisarts krijgt bericht van alle bevindingen van uw bezoek aan de geheugenpolikliniek. Als het mogelijk is, neemt de huisarts de vervolg van de behandeling over.

In enkele gevallen blijft u onder controle van de klinisch geriater. Een vervolgbezoek aan de polikliniek Klinische Geriatrie duurt ongeveer 30 minuten.

Waar moet u zijn?

De geheugenpolikliniek bevindt zich op de polikliniek Klinische geriatrie op de 1e verdieping van het Maasziekenhuis. Volgt u route 114. U kunt zich melden bij de spreekuurassistente aan de balie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. De verpleegkundige komt u hier ophalen.

Afspraak verzetten

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0485-84 57 56.

Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56.