Gebouw Maasziekenhuis Pantein
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Klinische Geriatrie, polikliniek
Patiëntenfolder

Klinische Geriatrie, polikliniek

U bent verwezen naar de polikliniek Klinische Geriatrie van Maasziekenhuis Pantein. In deze folder kunnen u en uw begeleider meer lezen over de klinische geriatrie en de gang van zaken op de polikliniek.

Wat is klinische geriatrie?

De klinisch geriater is de medisch specialist in het ziekenhuis met deskundigheid in ouderdomsziekten. Zij richt zich op preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten, die samenhangen met veroudering of in sterke mate worden beïnvloed door veroudering van de patiënt. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.

De klinisch geriater bekijkt waar klachten vandaan komen en hoe deze zoveel mogelijk verholpen dan wel verminderd kunnen worden. Hierbij wordt niet alleen naar lichamelijke oorzaken gekeken, maar juist naar de oudere patiënt als hele mens waarbij ook naar psychische en sociale problemen en zorgproblemen thuis gekeken wordt.

Voorbeelden van klachten van patiënten die de klinisch geriater bezoeken zijn:

 • geheugenproblemen en verwardheid;
 • minder goed lopen en vallen;
 • het gebruiken van veel medicamenten tegelijkertijd;
 • stemmingsveranderingen;
 • achteruitgang in dagelijks functioneren.

Voorbereiding

Draagt u tijdens het bezoek aan het ziekenhuis gemakkelijke kleding. Dit is prettiger voor u zelf tijdens het onderzoek.

Verder is het wenselijk dat u zich laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt (zoals uw partner of familielid). Uw begeleider kan u helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat deze folder ook aan uw begeleider(s) lezen.

Wat neemt u mee:

 • uw identiteitsbewijs.
 • uw verzekeringsgegevens.
 • alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een genees-middelenpaspoort op te halen. Het geneesmiddelen-paspoort is een lijst met de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt met daarbij informatie over mogelijke allergieën en over geneesmiddelen die u in het verleden heeft gebruikt.
 • uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok).
 • als u thuiszorg krijgt, neemt u dan uw zorgmap mee.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek

Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer twee uur en zal er als volgt uitzien:

 • U en uw begeleider(s) hebben een gesprek met de verpleegkundige.
 • U heeft een gesprek met de arts over uw klachten en gezondheidstoestand.
 • De verpleegkundige doet aanvullende onderzoeken, zoals bloeddrukmeting en vaak ook een geheugentest. De arts voert ondertussen eventueel een aanvullend gesprek met uw begeleiders.
 • Aansluitend zal de arts u uitvoerig lichamelijk onderzoeken en alle bevindingen bekijken.
 • Indien nodig zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden, zoals bloedonderzoek of een hartfilmpje.

Tot slot worden de bevindingen met een voorstel voor een plan van aanpak met u besproken. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek en/of een controle-afspraak gepland.

Vervolg op uw bezoek aan de polikliniek

Ook uw huisarts krijgt bericht van alle bevindingen. Indien mogelijk neemt de huisarts de vervolgbehandeling over.

In enkele gevallen blijft u onder controle van de klinische geriater of verpleegkundige. Een vervolgbezoek aan de polikliniek Klinische Geriatrie duurt ongeveer 30 minuten. Als er aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit in overleg met u gepland (zo mogelijk op één dag).

Waar moet u zijn?

De polikliniek Klinische Geriatrie bevindt zich in het Maasziekenhuis op de 1e verdieping. Volgt u route 114.

Afspraak verzetten

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie via telefoonnummer 0485-84 57 56.

Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56.