Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Klinische Geriatrie, dagkliniek
Patiëntenfolder

Klinische Geriatrie, dagkliniek

U bent verwezen naar de dagkliniek Klinische Geriatrie van het Maasziekenhuis Pantein. In deze folder kunnen u en uw begeleider meer lezen over de klinische geriatrie en de gang van zaken op de dagkliniek.

Om een voor u passende behandeling te starten, zijn meerdere onderzoeken noodzakelijk. Op de dagkliniek Geriatrie worden verschillende onderzoeken en behandelingen op elkaar afgestemd en op één of twee dagdelen gepland, bijvoorbeeld een onderzoek door de geriater, verpleegkundige, fysiotherapeut of andere specialist, bloedprikken, hartfilmpje en röntgenonderzoek. Het bundelen van deze afspraken heeft als voordeel dat u niet meer voor elk onderzoek apart naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Wat is klinische geriatrie?

De klinisch geriater is de medisch specialist in het ziekenhuis met deskundigheid in ouderdomsziekten. Zij richt zich voornamelijk op preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten die samenhangen met veroude-ring of in sterke mate worden beïnvloed door veroudering van de patiënt. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.

De klinisch geriater bekijkt waar klachten vandaan komen en hoe deze zoveel mogelijk verholpen dan wel vermin-derd kunnen worden. Hierbij wordt niet alleen naar lichamelijke oorzaken gekeken, maar juist naar de oudere patiënt als hele mens waarbij ook naar psychische en sociale problemen en zorgproblemen thuis gekeken wordt.

Voorbeelden van klachten van patiënten die de klinisch geriater bezoeken zijn:

 • Geheugenproblemen en verwardheid.
 • Minder goed lopen en vaak vallen.
 • Het gebruik van veel medicamenten tegelijkertijd.
 • Stemmingsveranderingen.
 • Achteruitgang in dagelijks functioneren.

Dagopname

U wordt een dag of dagdeel opgenomen in het ziekenhuis. Voorafgaand aan de dagopname ontvangt u per post een overzicht van alle onderzoeken en afspraken die u tijdens de dagopname zult hebben. Bij opname wordt dit overzicht nogmaals toegelicht. Bij alle onderzoeken en afspraken staat ook vermeld waar u zich kunt melden.

Tussen de middag is er een lunch voor u beschikbaar. Desgewenst kan uw begeleider tegen een kleine vergoeding ook gebruikmaken van de lunch. Aan het einde van de opname heeft u nog een afsluitend gesprek met de klinisch geriater of de verpleegkundige.

Begeleiding

Het is belangrijk dat u zich gedurende de dag laat begeleiden door iemand die u goed kent, bijvoorbeeld uw partner of een ander familielid. Deze persoon kan met u meeluisteren en zo nodig aanvullingen geven op uw antwoorden over uw klachten en gezondheid. Omdat uw begeleider niet bij alle onderzoeken aanwezig kan zijn, is het raadzaam dat hij of zij iets meeneemt om de wachttijd te overbruggen.

Voorbereiding: wat neemt u mee van thuis?

 • Draagt u tijdens het bezoek aan het ziekenhuis makkelijke kleding. Dit is prettiger voor u zelf tijdens het onderzoek.
 • Alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Het genees-middelenpaspoort is een lijst met de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt met daarbij informatie over mogelijke allergieën en geneesmiddelen die u in het verleden heeft gebruikt.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Verzekeringspapieren.
 • Uw bril en/of gehoorapparaat, indien van toepassing.
 • Uw hulpmiddel, bijvoorbeeld een stok of rollator, indien van toepassing.
 • Incontinentiemateriaal, indien van toepassing.
 • Zorgmap van de thuiszorg, indien van toepassing.

Vervolg na de dagkliniek

Nadat alle onderzoeken zijn geweest, komen de betrokken zorgverleners bij elkaar om de resultaten en bevindingen met elkaar te bespreken. Daarna heeft u een afspraak met de klinisch geriater die de uitslag met u bespreekt. Ook uw huisarts krijgt bericht van alle bevindingen. Indien mogelijk neemt de huisarts de vervolgbehandeling over.

In enkele gevallen blijft u onder controle van de klinische geriater of verpleegkundige. Een vervolgcontact op de polikliniek Klinische Geriatrie duurt ongeveer 30 minuten. Als er aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit in overleg met u gepland.

Bent u ziek of verhinderd?

Mocht u op de geplande datum verhinderd zijn, belt u dan zo spoedig mogelijk naar het Opnamebureau. Het telefoonnummer is 0485-84 57 10. Wanneer u denkt wegens ziekte niet te kunnen komen, neemt u dan ook contact op met het Opnamebureau. Uw behandelend arts wordt geraadpleegd en zo nodig wordt de datum verschoven.

Helaas kan het soms voorkomen dat het onderzoek door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Uiteraard proberen wij u dit dan zo snel mogelijk te laten weten.

Vragen

Als u vragen heeft over de Dagopname Geriatrie, kunt u bellen met de verpleegkundige van de polikliniek Klinische Geriatrie. Het telefoonnummer is 0485-84 57 56.