Maasziekenhuis Bij Nacht
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Wegwijzer bij dagopname
Patiëntenfolder

Wegwijzer bij dagopname

Binnenkort wordt u voor een dagopname opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voor de meeste mensen is een ziekenhuisopname geen vanzelfsprekende gebeurtenis. Uw vertrouwde thuissituatie verruilt u tijdelijk voor een vreemde ziekenhuisomgeving. Dit roept wellicht vragen bij u op. Met deze folder geven wij alvast antwoord op vragen over de praktische gang van zaken in het ziekenhuis. Ook leest u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op uw dagopname. In deze folder is geen informatie opgenomen over specifieke onderzoeken en behandelingen. Die krijgt u vooraf aan uw opname van de behandelend arts en andere zorgverleners.

Voorbereiding op de opname

Dagopname

Met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat u een dag wordt opgenomen in het Maasziekenhuis Pantein. Een dagopname houdt in dat u op de geplande datum naar het ziekenhuis komt, de behandeling, operatie of het onderzoek ondergaat en, als zich geen bijzonderheden voordoen, dezelfde dag weer naar huis mag.

Identificatieplicht

Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u, als patiënt, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Dit geldt ook voor kinderen.

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en het maakt het declareren van de zorgkosten eenvoudiger.

Inschrijving voor opname

Als u zich inschrijft voor opname in het ziekenhuis controleren wij uw gegevens. Bent u uw legitimatiebewijs vergeten, dan kunt u dit binnen 14 dagen alsnog komen laten zien.

Wijziging gegevens

Het is belangrijk dat wij de juiste persoonsgegevens van u hebben. Heeft u een nieuw paspoort of identiteitsbewijs? Bent u verhuisd of zijn er andere persoonsgegevens veranderd? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in het ziekenhuis (route 023). U kunt ook bellen met de registratiebalie. Het telefoonnummer is 0485-84 50 00.

Opnamedatum

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor opname in Maasziekenhuis Pantein ontvangt u een e-mail of brief met informatie over de geplande operatiedatum. Voor een aantal ingrepen krijgt u direct de operatiedatum van de medewerkers van het Opnamebureau mee.

Om te horen hoe laat u op de dag van opname verwacht wordt in het ziekenhuis, kunt u de dag hiervoor tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met het Opnamebureau op telefoonnummer 0485-84 57 10. Is de dag voor de opname een zondag of een feestdag, belt u dan op de laatste werkdag hiervoor. Bijvoorbeeld: wordt u op een maandag geopereerd, dan belt u op vrijdag.

Bent u ziek of verhinderd?

Mocht u op de geplande opnamedatum verhinderd zijn, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Opnamebureau, telefoonnummer 0485-84 57 10. Als u door ziekte niet opgenomen kunt worden, neemt u dan ook contact op. Er wordt met uw behandelend arts overlegd en mogelijk wordt de opnamedatum verschoven.

Helaas kan het soms voorkomen dat door onverwachte omstandigheden zoals een spoedopname, uw opname niet kan doorgaan. Uiteraard nemen wij dan zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u in een buitenlands ziekenhuis gelegen?

In het Maasziekenhuis Pantein proberen wij het optreden van infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Verbleef u minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis, dan bestaat de kans dat u de ziekenhuisbacterie MRSA bij u draagt. Ook als u beroepsmatig in contact komt met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens of woonachtig bent op een varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikenbedrijf, kunt u drager zijn van de MRSA-bacterie.

Meestal merkt u hier niets van. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten. Vertel het daarom aan uw arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor de opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Tijdens hoesten en niezen kunnen bacteriën en virussen worden overgedragen van de ene op de andere persoon. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u, als patiënt of bezoeker van het Maasziekenhuis, zichzelf en anderen beschermt:

 • Hoest en nies met een afgewend gezicht;
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek of elleboogplooi;
 • Gooi de zakdoek na één keer gebruik weg;
 • Was de handen met water en zeep na het hoesten en niezen, na toiletgebruik en voor het eten;
 • Kom niet met de (gewassen) handen aan een wond.

Toestemming voor het delen van medicatiegegevens

Wij vragen u om bij de thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Dit kunt u ook online regelen via www.volgjezorg.nl.

Wanneer u (nog) geen toestemming heeft gegeven om uw medicatiegegevens te delen, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw thuisapotheek of de apotheek van de instelling waar u verblijft.

Als u bij de trombosedienst onder behandeling bent, vragen wij u het doseringsschema van de trombosedienst mee te nemen.

Pre-operatief spreekuur

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatieve ingreep worden voor de opname enkele onderzoeken gedaan tijdens het Pre-Operatief Spreekuur (afgekort POS). Het is voor de anesthesioloog namelijk belangrijk om te weten wat uw conditie is, zodat de juiste verdoving gegeven kan worden. Ook heeft u een gesprek met de anesthesioloog, waarin u informatie krijgt over de verschillende vormen van anesthesie. U bespreekt samen de wijze van verdoving in uw situatie.

Om goed voorbereid te zijn op het gesprek met de anesthesioloog en de apothekersassistent verzoeken wij u om alle medicijnen die u gebruikt, in originele verpakking, mee te nemen.

Als u geen toestemming heeft gegeven om uw medicatiegegevens te delen, dan vragen wij u ook een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. Dit kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

Leest u voorafgaand aan het gesprek de folder ‘Anesthesiologie’ door. Voor een aantal ingrepen staat er een bezoek aan de informatieverpleegkundige gepland. Zij stelt u een aantal vragen en neemt met u de praktische zaken rondom de opname door, van voorbereiding op de operatie tot eventuele adviezen voor thuis.

Het is ook mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een internist, cardioloog of andere medisch specialist voor verder lichamelijk onderzoek. Ook kan er aanvullend onderzoek (zoals laboratoriumonderzoek of een ECG) aangevraagd worden.

De afspraken voor het Pre-operatief spreekuur ontvangt u tijdig voorafgaand aan de geplande operatie. Wij streven er naar om de afspraken zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen.

Voorbereiding thuis

 • Uw behandelend arts, de anesthesioloog en eventueel de informatie-verpleegkundige vertellen u welke voorbereidingen en instructies voor u van toepassing zijn en noteren dit voor u op een instructie-formulier. Soms is het nodig enkele dagen of de dag voor de opname bepaalde medicijnen niet meer te gebruiken. Ook kan het zijn dat u vanwege een onderzoek of operatie vóór uw komst naar het ziekenhuis vanaf een bepaalde tijd niet meer mag eten en/of drinken.
 • Neemt u een bad of douche voordat u naar het ziekenhuis komt. Gebruik geen nagellak of make-up en laat sieraden en piercings thuis.
 • Na de opname mag u meestal niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regelt u daarom voordat u wordt opgenomen dat iemand u met de auto komt ophalen.
 • Het is raadzaam ervoor te zorgen dat u gedurende 24 uur na de ingreep gezelschap heeft van iemand die u kan helpen als het nodig is.

Contactpersoon

De informatie over uw gezondheid is persoonlijk. Deze informatie wordt alleen aan u of een door u aangewezen contactpersoon gegeven. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van één contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige.

Medicijnen

Als u thuis medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. Zo weten de artsen en verpleegkundigen om welke medicijnen het gaat. Bij opname wordt er overlegd of u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis uw eigen medicijnen blijft gebruiken of dat de medicijnen door het ziekenhuis worden verstrekt. De anticonceptiepil en eventuele voedingssupplementen moet u zelf meenemen. Deze worden niet door het ziekenhuis verstrekt.

De dag van opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • De medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking en een Actueel Medicatie Overzicht (dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek als u (nog) geen toestemming heeft gegeven voor het delen van uw medicatiegegevens).
 • Dieetvoorschriften als u die heeft.
 • Toiletartikelen (handdoeken en washandjes krijgt u in het ziekenhuis).
 • Nachtkleding of T-shirt, pantoffels of slippers (zonder gladde zool).
 • Ter ontspanning bijvoorbeeld een boek of tijdschrift.
 • Telefoonnummer van uw contactpersoon.

Waardevolle bezittingen en aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar mensen in- en uitlopen. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de kast op uw kamer. Deze kast kunt u afsluiten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding, telefoon, brillen en eventuele prothesen. Laat waardevolle spullen daarom zo veel mogelijk thuis of berg deze goed op als u toch besluit om deze mee te nemen naar het ziekenhuis. Bij een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen het best aan familie of kennissen meegeven.

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van verpleegafdeling B2 op de 2e etage. Degene die u naar het ziekenhuis heeft gebracht, kan met u meegaan.

Begeleider

Degene die u naar het ziekenhuis brengt, mag mee naar de verpleegafdeling waar u opgenomen wordt. Tijdens het intakegesprek nemen we samen met u en uw begeleider de belangrijkste telefoonnummers door. Uw begeleider wordt verzocht na het intakegesprek weer naar huis te gaan. De verpleegkundige belt uw begeleider zodra u terug bent op de afdeling.

Verblijf op de afdeling

Opnamegesprek

Op de afdeling neemt u plaats in de wachtkamer. Een verpleegkundige haalt u hier op en maakt u wegwijs op de afdeling. Vervolgens gaat u naar uw kamer. De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken op de afdeling en informeert naar veranderingen die zijn opgetreden na uw gesprek met de informatieverpleegkundige (POS). Ook controleert de verpleegkundige of u de afspraken met de specialist en anesthesioloog bent nagekomen, zoals het opnemen van de temperatuur en medicijngebruik. Daarna bereidt de verpleegkundige u voor op het onderzoek of de ingreep. Eventueel krijgt u alvast medicijnen toegediend als voorbereiding op de verdoving.

Tussen de aankomst op de afdeling en de operatie moet u enige tijd wachten. Wij proberen deze tijd zo kort mogelijk te houden. U kunt eventueel een tijdschrift of boek meenemen of televisie kijken om te tijd te overbruggen. Wij vragen u om de afdeling niet meer te verlaten.

Patiëntgerichte zorg

Het Maasziekenhuis streeft naar patiëntgerichte zorg. Dit betekent dat iedere patiënt op de meeste afdelingen per dienst een verpleegkundige krijgt toegewezen. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en is tevens aanspreekpunt voor u en uw directe familieleden.

Patiëntveiligheid

Direct na uw opname heeft u een polsbandje gekregen en is er een kaartje aan de achterkant van uw bed bevestigd. Hierop staan uw naam en geboortedatum. Het polsbandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent, zodat er geen vergissingen kunnen ontstaan. Tijdens uw opname mag u het polsbandje niet verwijderen. Dit mag pas na ontslag uit het ziekenhuis.

In het kader van de patiëntveiligheid worden regelmatig de patiëntengegevens gecontroleerd. Dit betekent dat er tijdens uw opname regelmatig naar uw naam en geboortedatum wordt gevraagd, bijvoorbeeld tijdens het uitreiken van de medicijnen.

In verband met de gladde vloeren in het ziekenhuis en het risico om te vallen, is het verplicht om altijd op schoeisel te lopen. Lopen op blote voeten of op sokken is in het ziekenhuis niet toegestaan.

Pijn

Tijdens uw opname wordt er een registratie gemaakt van uw pijnscore. Dit betekent dat u met behulp van een meetlatje de pijn aangeeft die u voelt. Aan de hand van deze meting krijgt u zo nodig pijnstilling. Als u pijn heeft, kunt u dit altijd bij de verpleegkundige aangeven.

Na de ingreep

Na de ingreep of het onderzoek gaat u terug naar de afdeling. De verpleegkundige voert controles uit. Gaat alles naar wens, dan mag u al snel wat drinken en eten. Het moment waarop u naar huis kunt, hangt af van uw algehele toestand na de ingreep of het onderzoek. De specialist kan voor verdere toelichting nog bij u langs komen voordat u naar huis gaat.

Ontslaggesprek

Voordat u naar huis gaat (met ‘ontslag’), heeft u een gesprek met de verpleegkundige. U krijgt informatie en instructies mee voor thuis. Zo weet u wat u de komende periode wel en niet mag doen. De verpleegkundige maakt zo nodig voor u een afspraak voor een controlebezoek bij de specialist. De specialist brengt uw huisarts op de hoogte van uw ziekenhuisopname en eventuele nazorg.

Goed om te weten

Maasmedia

Patiënten kunnen gebruik maken van het multimediasysteem Maasmedia. Het Maasziekenhuis stelt hiervoor een tablet beschikbaar. De tablet kunt u gebruiken om eten en drinken te bestellen, om televisie te kijken, radio te luisteren en om gebruik te maken van internet. Op Maasmedia vindt u ook informatie over het ziekenhuis en informatiefolders en video's. Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van Maasmedia.

Parkeren

Op het parkeerterrein van het Maasziekenhuis geldt betaald parkeren.

Verlaat u binnen 20 minuten het parkeerterrein? Dan kunt u vrij uitrijden.

U kunt ook kiezen voor een dagkaart of een weekkaart. Hiermee kunt u meerdere keren per dag in- en uitrijden.

Roken

Maasziekenhuis Pantein is een rookvrij ziekenhuis. Roken mag alleen buiten op de daarvoor aangewezen rookplek.

MijnPantein: inzage in uw dossier

Als patiënt van het Maasziekenhuis Pantein heeft u toegang tot MijnPantein. U kunt hier onder andere informatie uit uw medisch dossier, uitslagen, een medicatieoverzicht en brieven van uw specialist aan uw huisarts vinden. MijnPantein biedt een veilige omgeving waarin u 24 uur per dag toegang heeft tot uw gegevens. Meer informatie over MijnPantein 

Rechten en plichten

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Hier kunt u meer over lezen in de folder Rechten en plichten van patiënten.

Cliëntenraad

In Maasziekenhuis Pantein is een Cliëntenraad actief. De voornaamste taak van de Cliëntenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten in het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het bestuur van het ziekenhuis. Dit overleg kan gaan over beleid ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de patiëntenvoorlichting, maar ook over de maaltijdvoorziening of de bezoektijden. De Cliëntenraad kan onafhankelijk zaken aan de orde stellen die voor u als cliënt van belang zijn.

Met de Cliëntenraad kunt u niet over uw persoonlijke ervaring met een specialist of een andere medewerker van het ziekenhuis praten. Het is verstandig om een klacht met de persoon in kwestie of met de klachtenfunctionaris te bespreken. Met klachten of suggesties die van belang zijn voor alle cliënten van het ziekenhuis, kunt u wel bij de Cliëntenraad terecht.

De Cliëntenraad stelt het op prijs om opmerkingen of suggesties van cliënten te krijgen. U kunt uw reactie richten aan de Cliëntenraad, Postbus 55, 5830 AB Boxmeer of per email clientenraad@pantein.nl.

Klachtenbehandeling

Als u niet tevreden bent over de zorgverleners of de zorg die u ontvangt, kunt u dat het beste eerst met de betrokken zorgverleners zelf bespreken. Als u bij ontevredenheid bemiddeling wenst, kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Dit kunt u doen via de receptie.

De klachtenbemiddelaar bespreekt met u de klacht en de mogelijkheden voor een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. De klachtenbemiddelaar kan u hierover verder informeren.

Financiële gevolgen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een eigen risico.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met een ziekenhuis waar u zich toch wilt laten behandelen, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u ook vertellen wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Meer informatie over de kosten van ziekenhuiszorg 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de specialist of de verpleegkundige. Verpleegafdeling B2 is te bereiken via telefoonnummer 0485-84 55 20.