1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Ouderen in het ziekenhuis
Patiëntenfolder

Ouderen in het ziekenhuis

Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol, vanwege de verhoogde kans op complicaties. Het gaat dan om complicaties, zoals ondervoeding, acute verwardheid (delier), doorligplekken (decubitus), bijwerkingen van medicatie en/of een val. Tijdens de ziekenhuisopname worden er maatregelen genomen om de kans op deze complicaties zo klein mogelijk te maken.