Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Klinische Geriatrie na een ziekenhuisopname
Patiëntenfolder

Klinische Geriatrie na een ziekenhuisopname

Onlangs bent u opgenomen geweest in Maasziekenhuis Pantein. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is het GIDZ-team (Geriatrie in de Ziekenhuizen) bij uw behandeling betrokken geweest. Op advies van het GIDZ-team wordt er een afspraak gemaakt op het poliklinisch spreekuur bij de klinisch geriater. In deze folder leest u wat deze afspraak inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.

Klinische Geriatrie

De klinisch geriater is de medische specialist in het ziekenhuis met deskundigheid in ouderdomsziekten. Zij richt zich op preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten die samenhangen met veroudering of in sterke mate worden beïnvloed door veroudering van de patiënt.

Bij een ziekenhuisopname hebben ouderen een verhoogd risico op complicaties. Voor of tijdens de opname kunnen er klachten optreden waarvoor extra zorg en aandacht nodig is. Enkele voorbeelden zijn:

 • Minder goed lopen en vallen;
 • Geheugenproblemen en verwardheid;
 • Ondervoeding;
 • Achteruitgang in het dagelijks functioneren;
 • Stemmingsveranderingen.

Tijdens uw opname heeft u kennisgemaakt met het GIDZ team. Dit team richt zich op het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van de zorg tijdens deze opname, signaleert mogelijke complicaties en probeert de gevolgen hiervan te beperken. Op basis van de bevindingen van het GIDZ team wil de klinisch geriater u graag zien op het poliklinisch spreekuur om uw situatie en uw klachten te bespreken.

Voorbereiding op uw afspraak

Het is wenselijk dat u iemand meeneemt die u goed kent en vertrouwt (bijvoorbeeld uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat daarom uw begeleider deze folder ook lezen.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een genees-middelenpaspoort op te halen. Dit is een lijst met overzicht van de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt.
 • Uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • Uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok).
 • Als u thuiszorg krijgt, neemt u dan uw zorgmap mee.

Uw afspraak op de polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek Klinische geriatrie duurt ongeveer 30 minuten en ziet er als volgt uit:
U en uw begeleider hebben een gesprek met de klinisch geriater over uw gezondheidstoestand, herstel en/of klachten. Er wordt gekeken naar uw eigen doelen en wensen en als het nodig is worden er aanvullende onderzoeken aangevraagd.

Vervolg op uw bezoek aan de polikliniek

Ook uw huisarts krijgt bericht van alle bevindingen. Als dat nodig is, neemt de huisarts de verdere behandeling over.

In enkele gevallen blijft u onder controle van de klinische geriater of geriatrie verpleegkundige. Als er aanvullend onderzoek nodig is, wordt hiervoor in overleg met u een afspraak gemaakt. Als er meerdere onderzoeken nodig zijn, proberen wij die zo veel mogelijk op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

Waar moet u zijn?

De polikliniek Klinische Geriatrie bevindt zich op de 1e verdieping van het Maasziekenhuis. Volgt u route 114.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0845-84 57 56 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0845-84 57 56.