Maasziekenhuis Pantein atrium
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Pre-operatief spreekuur geriatrie
Patiëntenfolder

Pre-operatief spreekuur geriatrie

Binnenkort ondergaat u mogelijk een operatie. Op oudere leeftijd is het risico op een trager herstel en complicaties na een operatie verhoogd. Veel ouderen zijn bekend met chronische ziekten, zoals hart en vaatziekten, longproblemen, suikerziekte, geheugenproblemen en/of lichamelijke beperkingen. Deze ouderen noemen we verhoogd kwetsbaar. 

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere patiënten risicovol, vanwege de verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, acute verwardheid (delier), doorligplekken (decubitus), bijwerkingen van medicatie of een val. Veel van deze complicaties leiden tot algehele achteruitgang en een verminderde zelfredzaamheid. Daarom is het belangrijk dat uw gezondheid vooraf goed in kaart wordt gebracht. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.

Polikliniek Geriatrie

Op het pre-operatief spreekuur van de anethesist wordt een vragenlijst afgenomen bij alle patiënten van 70 jaar en ouder. Als uit deze vragenlijst blijkt dat u een verhoogd risico heeft op kwetsbaarheid, wordt u verwezen naar de polikliniek Geriatrie. Een geriater is een arts die gespecialiseerd is in ouderen in het ziekenhuis. De geriater werkt nauw samen met de huisarts en met andere specialisten uit het ziekenhuis.

Op het pre-operatief spreekuur van de geriater wordt naar de volgende punten gekeken:

 • Uw voedingstoestand. Uit onderzoek is gebleken dat ondervoeding leidt tot een langzamer herstel en een hogere kans op complicaties, zoals algehele achteruitgang, doorligplekken en een vertraagde wondgenezing.
 • Het lopen, uw spierkracht en conditie. Ook wordt gekeken naar het valrisico.
 • Uw geheugen.
 • Uw stemming.
 • Uw zelfredzaamheid.
 • Uw woonsituatie en uw sociaal netwerk.
 • Hoe u aankijkt tegen een operatie. Wat zijn uw verwachtingen van de behandeling? Waar maakt u zich zorgen over? Welke risico’s zijn voor u acceptabel? Wat is voor u belangrijk in het leven?
 • Wat zijn de voordelen van de behandelingen en wat zijn de risico’s en mogelijke bijwerkingen.
 • Uw medicijngebruik.
 • Eventuele acute verwardheid (delier) in het verleden, na bijvoorbeeld een eerdere operatie.

Al deze punten zijn mede bepalend voor het maken van een keuze voor de beste behandeling van mensen boven de 70 jaar.

Voorbereiding op uw afspraak

Het is wenselijk dat u iemand meeneemt die u goed kent en vertrouwt (bijvoorbeeld uw partner of een familielid). Uw begeleider kan u helpen en aanvullende informatie geven over uw klachten. Laat daarom uw begeleider deze folder ook lezen.
Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking. Ook vragen wij u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Dit is een lijst met overzicht van de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt.
 • Uw leesbril of gehoorapparaat, als u die heeft.
 • Uw loophulpmiddel (rollator, looprek, stok).
 • Als u thuiszorg krijgt, neemt u dan uw zorgmap mee.

Uw afspraak op de polikliniek

Uw bezoek aan het pre-operatief spreekuur geriatrie duurt ongeveer een uur en ziet er als volgt uit:

 • U heeft een gesprek met de klinisch geriater over uw gezondheidstoestand.
 • De klinisch geriater onderzoekt u ook lichamelijk. Er worden onderzoeken gedaan om uw conditie en spierkracht in kaart te brengen.
 • Er wordt zo nodig bloed geprikt.
 • De geriater werkt samen met een geriatrisch verpleegkundige. Zij gaat met uw familie in gesprek.
 • Het opgestelde advies wordt met u besproken.

Vervolg op uw bezoek aan de polikliniek

Ook uw huisarts en behandelend specialist krijgen bericht van alle bevindingen. Er wordt met u besproken of er vooraf maatregelen genomen kunnen worden om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken. Het kan gaan om adviezen op het gebied van beweging en voeding. Als het nodig is, wordt u voor de operatie verwezen naar de fysiotherapeut om uw spierkracht en conditie te verbeteren en achteruitgang na de operatie zoveel mogelijk tegen te gaan. In andere gevallen kan een verwijzing naar de diëtiste zinvol zijn om u voedingstoestand zo optimaal mogelijk te krijgen. Verder is er aandacht om acute verwardheid tijdens de behandeling te voorkomen.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0845-84 57 56 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Klinische Geriatrie op telefoonnummer 0845-84 57 56.