1. Home
  2. Zwangerschap
  3. Zwangerschap en psychische klachten

Zwangerschap en psychische klachten

Zwanger zijn en een baby verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Helaas kan niet iedere vrouw genieten van een zwangerschap. Sommigen zijn angstig, somber of kunnen zelfs in de war raken. Ook zijn er vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten die graag zwanger willen worden, maar zich afvragen of dit wel kan.

De POP-poli biedt hulp aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Het betreft een samenwerkingsverband tussen Maasziekenhuis Pantein en GGZ Oost Brabant.

Ondersteuning door team van specialisten

De psychische klachten van zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld psychiatrische ziekten, (postnatale) depressie, verslaving, Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), (seksueel) geweld, verstandelijke beperking, moeilijke sociale omstandigheden of tienerzwangerschappen.

Het specialistisch team van de POP-poli biedt ondersteuning. Het team bestaat uit een gynaecoloog en de kinderarts van Maasziekenhuis Pantein en de psychiaters, verpleegkundig specialist/case manager van GGZ Oost Brabant. Zij bieden ondersteuning in de vorm van begeleiding, advies en zo nodig thuisbezoek.

Verwijzing huisarts

De POP-polikliniek vindt iedere eerste donderdagmiddag van de maand plaats in Maasziekenhuis Pantein. Voor een afspraak op de POP-polikliniek is een verwijzing van de huisarts, verloskundige of medisch specialist nodig.

Specialismen

Gynaecologie