1. Home
  2. Bevallen in het ziekenhuis
  3. Zorg voor moeder en kind

Zorg voor moeder en kind

Verzorging kind

De zorg voor uw kindje wordt verleend door de kinderverpleegkundigen van de couveuseafdeling. De kinderverpleegkundige loopt regelmatig binnen om uw kindje te kunnen observeren.

Elke dag tussen 9.00 en 10.30 uur loopt een van de kinderartsen met de verpleegkundige een visiteronde. U kunt ook een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek met de behandelend kinderarts. Meestal is dit de arts die uw kind heeft opgenomen of waarbij u al poliklinisch bekend bent.


Verzorging moeder

De kraamzorg voor de moeder wordt verleend door de kraamverpleegkundige/ kraamverzorgster van de afdeling Moeder. Dagelijks voert de kraamverpleegkundige/ kraamverzorgster een aantal controles uit. Denkt u hierbij aan het meten van de polsslag, de temperatuur en eventueel de bloeddruk, het controleren van de baarmoederhoogte, de wond en de hechtingen.

De kraamverpleegkundige/kraamverzorgende houdt ook in de gaten hoe u zich voelt en zij zorgt ervoor dat u voldoende rust krijgt.

Verloskundige

Bij Maasziekenhuis Pantein werkt een team van 10 klinisch verloskundigen. De klinisch verloskundige begeleidt zelfstandig bevallingen, onder eindverantwoordelijkheid van de gynaecoloog. De klinisch verloskundige is speciaal opgeleid om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden waarbij er een medische noodzaak is om te bevallen in het ziekenhuis.

Tijdens uw kraamperiode verblijft u in een kraam- of couveusesuite. In deze periode komt een verloskundige bij u langs voor de visite. Op een kraamsuite zal dit de verloskundige van de afdeling moeder zijn. Op een couveusesuite kan dit ook uw eigen verloskundige van de verloskundigenpraktijk zijn.

Bij vertrek (ontslag) uit het ziekenhuis zorgen wij voor een digitale overdracht van informatie aan de eigen verloskundige en de huisarts.

Na afloop van de kraamperiode schrijft de verloskundige een overdracht voor de eigen verloskundige en voor de huisarts.

Specialismen

Gynaecologie