1. Home
  2. Kinderen en het Maasziekenhuis
  3. Je rechten en plichten
Toestemming geven

Je rechten en plichten

Moet de dokter je vertellen wat hij gaat doen? Ja natuurlijk, want het is jouw lichaam. Soms wil je misschien liever niet weten wat hij gaat doen omdat het je bang maakt. Dat kan natuurlijk, maar het is best moeilijk om er niet aan te denken. En in je hoofd is het soms erger dan in het echt. De dokter zal waarschijnlijk ook vragen of je het goedvindt wat hij gaat doen.

Maar wat als je niet wilt? Mag je dan weigeren? Wie beslist er voor je? Dat staat allemaal in de Wet Informatie en Toestemming. Het hangt van je leeftijd af, wat er op jou van toepassing is.

Tot 12 jaar

  1. Aan jou én aan je ouders moet worden verteld wat er aan de hand is en wat er aan kan worden gedaan.
  2. Het zijn je ouders die toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling.

12 tot 16 jaar

  1. Zowel jijzelf als je ouders hebben recht op informatie.
  2. Zowel jijzelf als je ouders moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
  3. Zowel jijzelf als je ouders mogen in je medisch dossier kijken.

Vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:

  1. Alleen jij hebt recht op informatie.
  2. Alleen jij beslist of je een behandeling wilt of niet.
  3. Alleen jij mag je medisch dossier inzien.

Niet tevreden?

Wanneer jij of je ouders niet tevreden zijn over de gang van zaken of over de behandeling, horen wij dat graag. Wij hebben dan de kans om de zorg te verbeteren. Bespreek de klacht eerst met de direct betrokkene, de verpleegkundige die voor je zorgt.

Wil je dit liever niet, of verloopt het overleg niet naar tevredenheid, neem dan contact op met de teamleider of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Die zal jullie helpen bij de afhandeling van de klacht.

De klachtenbemiddelaar is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0485-84 52 52. Via de website van Pantein vind je alle informatie over hoe je een klacht of compliment kenbaar kunt maken.

Meer informatie