1. Home
  2. Bevallen in het ziekenhuis
  3. Geboortefotografie

Geboortefotografie

Het eerste levensmoment van een kind is een speciaal en intens moment. Een moment dat ouders vaak in een roes beleven. Steeds meer ouders hebben de wens om een fotoreportage te laten maken van de geboorte van hun kind, zodat ze de emoties en sfeer aan de hand van foto’s in alle rust kunnen herbeleven.

Geboortefotografie is het in beeld brengen van het volledige geboorteproces: weeën, bevalling en de eerste uren na de geboorte. De geboortefotograaf is onopvallend aanwezig en registreert, in verhalende stijl, de gebeurtenissen zoals deze zich voordoen. Vooraf spreekt u met de fotograaf af wat u wel en niet gefotografeerd wilt hebben en hoe u de reportage wilt ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een boek of alleen digitale foto’s, maar ook een geboorteverhaal is mogelijk.

Baby ligt na de geboorte op de borst bij moeder

Katrien van de Pas, zelf geboortefotograaf, heeft de geboorte van haar zoon Jip professioneel laten vastleggen.

Geboortefotografie bij een keizersnede

Als de baby met een keizersnede ter wereld moet komen, vindt de geboorte plaats in de operatiekamer. Omdat er in de operatiekamer strenge regels gelden met betrekking tot kleding en hygiëne, mag alleen de partner mee naar de operatiekamer. 

In het Maasziekenhuis werken wij samen met een aantal professionele geboortefotografen die ook in de operatiekamer foto’s mogen maken. Deze fotografen zijn goed voorbereid. Ze hebben allemaal een uitgebreide instructie en rondleiding gekregen over de afdeling en de operatiekamer. Ook kennen zij de richtlijnen voor kleding en hygiëne. In principe worden medische handelingen, artsen en verloskundigen niet, of niet herkenbaar, in beeld gebracht. Het gaat om het vastleggen van emoties, interactie en sfeer.

Zo kunt u ook, als uw kind via een geplande keizersnede ter wereld komt, met een professionele fotoreportage terugkijken op het bijzondere moment van geboorte. 

Contract met Maasziekenhuis

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de geboortefotograaf van uw keuze om uw wensen bespreken. Let op: Alléén geboortefotografen die een contract hebben met het Maasziekenhuis mogen een reportage maken van een keizersnede in de operatiekamer. Als uw kind via een geplande keizersnede ter wereld gaat komen en u wilt bijzondere moment professioneel laten vastleggen, overlegt u dan met de geboortefotograaf van uw keuze of hij/zij een contract heeft met het Maasziekenhuis. 

Pasgeboren baby in foetushouding

 

Fotografie in de kraamsuites

De meeste baby’s die in het Maasziekenhuis geboren worden, komen in de kraamsuite ter wereld. Hier gelden de strenge regels van de operatiekamer niet en proberen wij juist de huiselijke sfeer zoveel mogelijk te benaderen. Ook voor het vastleggen van de geboorte van uw kind bent u vrij om dit op uw eigen manier in te vullen. U kunt bijvoorbeeld een familielid vragen bij de bevalling aanwezig te zijn om foto’s te maken. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de diensten van een professionele geboortefotograaf. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf van uw keuze om uw wensen bespreken. Voor een fotoreportage in de kraamsuite heeft de geboortefotograaf geen contract met het Maasziekenhuis nodig.