Zorg voor moeder en kind

Verzorging kind

De zorg voor uw kindje wordt verleend door de kinderverpleeg-kundigen van de couveuseafdeling. De kinderverpleegkundige loopt regelmatig binnen om uw kindje te kunnen observeren.

Elke dag tussen 9.00 en 10.30 uur loopt een van de kinderartsen met de verpleegkundige een visiteronde. U kunt ook een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek met de behandelend kinderarts. Meestal is dit de arts die uw kind heeft opgenomen of waarbij u al poliklinisch bekend bent.

Verzorging moeder

De kraamzorg voor de moeder wordt verleend door de kraamverpleegkundige/kraamverzorgster van de afdeling Moeder. Dagelijks voert de kraamverpleegkundige/kraamverzorgster een aantal controles uit. Denkt u hierbij aan het meten van de polsslag, de temperatuur en eventueel de bloeddruk, het controleren van de baarmoederhoogte, de wond en de hechtingen.

De kraamverpleegkundige/kraamverzorgende houdt ook in de gaten hoe u zich voelt en zij zorgt ervoor dat u voldoende rust krijgt.

Verloskundige
Tijdens uw verblijf op een couveusesuite tijdens de kraamperiode komt er dagelijks een verloskundige bij u langs. Dit is de verloskundige van de afdeling Moeder, dus niet uw eigen verloskundige van de verloskundigenpraktijk.

Na afloop van de kraamperiode schrijft de verloskundige een overdracht voor de eigen verloskundige en voor de huisarts.