Voorschot bij geen bewijs van zorgverzekering

Als u een (zorg)verzekering heeft voor uw ziekenhuiskosten, dan wordt de rekening direct gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Wanneer u echter, om welke reden dan ook, geen bewijs van een geldige zorgverzekering kunt overleggen vragen wij u om een voorschot te betalen op de te leveren zorg.

Ook wanneer u een buitenlandse verzekering heeft zonder internationaal verzekeringsbewijs wordt een voorschot gevraagd.

 

Betalen met pinpas

Het voorschot voor uw behandeling of onderzoek betaalt u met uw pinpas vooraf bij de afdeling Patiëntregistratie midden in de hal van het ziekenhuis of bij de balie van de Spoedeisende Hulp. U kunt het voorschot alleen pinnen. Dit voorgeschoten bedrag wordt uiteindelijk met de definitieve rekening verrekend.

 

Bewijs van betaling

Als u heeft betaald, krijgt u een bewijs van betaling mee. De definitieve rekening krijgt u enige tijd later thuis gestuurd. Dit kan meerdere maanden duren. Worden uw verzekeringsgegevens in de tussenliggende periode bekend en heeft betaling via uw zorgverzekeraar plaatsgevonden, dan wordt het door u voorgeschoten bedrag zo spoedig mogelijk op uw bankrekening teruggestort.

 

Hoogte te betalen voorschot

Voor de te leveren zorg of het uit te voeren onderzoek zijn de volgende voorschotbedragen vastgesteld:

• € 250,- voor spoedeisende hulp;

• € 200,- voor polibezoeken;

• € 50,- voor laboratoriumonderzoeken;

• € 100,- voor radiologieonderzoeken.