1. Home
 2. Kosten ziekenhuiszorg
 3. Verwijsbrief

Verwijsbrief

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. 

Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Een verwijsbrief is een jaar geldig. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig.

Veel gestelde vragen verwijsbrief

Een verwijzing kan worden afgegeven door de huisarts, een medisch specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2019 de volgende beroepsgroepen als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist (inclusief sportarts, kaakchirurg en SEH-arts)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep Jeugdartsen)
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling)
 • Psychiater
 • Physician assistant of verpleegkundig specialist (werkzaam binnen medisch specialistische zorg)
 • GGD-arts (voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek voor infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding
 • Klinisch fysicus audioloog naar KNO-arts

Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen, is deze een jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Deze datum staat op de verwijsbrief. Dit betekent dat binnen een jaar de eerste afspraak in het ziekenhuis met een medisch specialist of voor een onderzoek moet plaatsvinden.

U kunt pas een afspraak maken met het ziekenhuis als u de verwijzing heeft gekregen. Uw eerste afspraak kan dus pas plaatsvinden ná de datum die op uw verwijsbrief staat.

Krijgt u geen verwijzing van uw huisarts, specialist of andere zorgverlener? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Die kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Uw zorgverzekeraar kan ook toestemming geven voor het consult en de onderzoeken of behandelingen, die misschien nodig zijn. Zorgt u er in dat geval altijd voor dat u schriftelijk toestemming van uw zorgverzekeraar krijgt. Dit document neemt u mee naar de afspraak op de polikliniek.

Een verwijsbrief wordt afgegeven per zorgvraag. Als u voor dezelfde zorgvraag meerdere afspraken heeft in het ziekenhuis, dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Ook als u op verzoek van uw arts na meer dan een jaar terugkomt voor een controleafspraak, heeft geen nieuwe verwijzing nodig. Uw arts noteert dit in uw dossier.

Wanneer het niet meer nodig is vervolgafspraken te maken, dan wordt uw zorgdossier voor deze zorgvraag afgesloten. Dit is het einde van uw behandeling. Wilt u na het beëindigen van de behandeling weer een afspraak maken bij uw behandelend arts voor dezelfde zorgvraag? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig.