1. Home
 2. Kosten ziekenhuiszorg
 3. Zorgverzekering en vergoeding
Meeste zorg wordt vergoed

Zorgverzekering en vergoeding

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Let wel: dit gebeurt alleen als het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar een contract hebben.

In andere gevallen ontvangt u zelf de rekening. Die kunt u – afhankelijk van uw zorgverzekering – terugvorderen van uw verzekeringsmaatschappij.

Verplicht eigen risico

U betaalt een eigen risico van 385 euro (jaar 2024) als u ziekenhuiszorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de eerste dag van de maand na de 18e verjaardag. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro (2024) aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. (Voor de kosten gemaakt in verband met huisartsenzorg gelden andere eigen bijdragen.)

Behalve het verplichte eigen risicodeel kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risicodeel betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Net als bij het verplicht eigen risico, betaalt u eerst het vrijwillig eigen risico voordat uw zorgkosten vergoed worden uit de basisverzekering.

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Geen medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis informatie opvragen. Gebruikt u hiervoor het vragenformulier.

Geen contract ziekenhuis en verzekeraar

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

Spoedeisende Hulp of huisartsenpost

Bezoekt u de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend? Ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Onderzoeken aangevraagd door de huisarts vallen wel onder het eigen risico, bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto.

Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is 's avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

Verzekeren van uw pasgeboren kind

Bij de geboorte van een baby zijn er zoveel zaken die moeten worden geregeld, dat er vaak niet aan gedacht wordt dat hij of zij ook verzekerd moet worden voor ziektekosten. Een baby wordt niet automatisch meeverzekerd.

Het is belangrijk dat u de ziektekostenverzekering voor uw kind zo snel mogelijk regelt, omdat meteen na de bevalling kosten worden gemaakt die niet automatisch onder de verzekering van (één van) de ouders vallen. U bent wettelijk verplicht om uw kind binnen 4 maanden na de geboorte aan te melden bij de zorgverzekering van uzelf of uw partner.

Veel gestelde vragen zorgverzekering en vergoeding

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg-DBC geopend. De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum is ook bepalend voor het eigen risico dat van toepassing is.

Een voorbeeld:

Toon gaat eind augustus 2020 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent een DBC. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er meteen na het sluiten van het eerste DBC een vervolg-DBC geopend. Dit is eind december 2020.

In februari 2021 gaat Toon weer naar het ziekenhuis. Nu voor de operatie. Omdat de vervolg-DBC in december 2020 is geopend, is het eigen risico van 2020 nog van toepassing. 42 dagen na de operatie sluit deze vervolg-DBC. De volgende dag opent direct een nieuwe vervolg-DBC omdat de behandeling van Toon nog niet is afgerond.

De controleafspraak van Toon vindt plaats in mei 2021. Omdat alles verder in orde is, wordt er geen nieuwe afspraak meer gemaakt. De behandeling wordt feitelijk afgesloten. Deze vervolg-DBC sluit automatisch 4 maanden na de openingsdatum. Omdat deze laatste vervolg-DBC in 2021 is geopend, is hierop het eigen risico van 2021 van toepassing.

Ja, dat kan. Zorg dat u dan beschikt over één van de volgende officiële documenten, zodat u geen voorschot hoeft te betalen:

 • EHIC (European Health Insurance Card)
  Bent u in het buitenland verzekerd en u heeft een geldige EHIC? Dan kan het Maasziekenhuis de kosten van acute zorg op de Spoedeisende Hulp rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Dit geldt alleen voor acute zorg! Voor geplande zorg kunt u de EHIC niet gebruiken. In dat geval moet u een voorschot betalen.

  Meer informatie over de EHIC en het aanvragen van een EHIC

 • OK-CZ pas (EGCI Internationale Zorgpas GesundheitsCard)

  Met een geldige AOK-CZ pas kan het Maasziekenhuis de kosten van zowel de acute zorg als de geplande zorg rechtstreeks declareren bij CZ buitenland. U hoeft dan geen voorschot te betalen. Let op: op de achterkant van de AOK-CZ pas dient ‘EGCI’ te staan én het logo van CZ.

 • S2-formulier
  Als u een geldig S2-formulier heeft, dan kunt u voor de aangegeven behandeling terecht bij het Maasziekenhuis. De kosten van uw behandeling kan het Maasziekenhuis rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekering (klopt dit zo?). U hoeft dan geen voorschot te betalen.

Heeft u geen geldig EHIC, AOK-CZ-pas of S2-formulier? Dan kan het Maasziekenhuis de geleverde zorg niet rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt u een voorschot van de te verwachten kosten. Het voorschot voor uw behandeling of onderzoek betaalt u met uw pinpas vooraf bij de afdeling Patiëntregistratie midden in de hal van het ziekenhuis of bij de balie van de Spoedeisende Hulp. Het voorschot wordt later verrekend met de uiteindelijke rekening van de geleverde zorg.

Bent u wel verzekerd voor de geleverde zorg? Dan kunt u de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar.