1. Home
  2. Voorzieningen
  3. Stiltecentrum

Stiltecentrum

- waar stilte ruimte schept -

Het Stiltecentrum…
... een ruimte om tot rust te komen temidden van de hectiek van het ziekenhuis;
... een ruimte voor meditatie, overpeinzing en gewoon te 'zijn';
... een ruimte waar het hart kan spreken en je tot jezelf kunt komen;
... een ruimte om alleen, in stilte, of met elkaar, verdriet of dankbaarheid te kunnen uiten of te delen.

Stilte kan ruimte geven voor nieuwe energie of om vragen helder te krijgen.

Afbeelding stilteruimte

Inrichting

De ruimte is zo ingericht dat mensen van alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen zich er thuis kunnen voelen.

In het Stiltecentrum liggen verschillende boeken die bezoekers kunnen bekijken of lezen. In het reactieboek kunnen enkele woorden, overdenkingen, gebeden, een gedachte of een wens opgeschreven worden. Ook bestaat de mogelijkheid om een kaarsje te branden voor een naaste of voor uzelf.

Rituelen

Het is mogelijk om in het Stiltecentrum rituelen te houden, bijvoorbeeld een afscheidsritueel, een bediening of een doop.

Dag en nacht open

Het Stiltecentrum is dag en nacht geopend voor patiënten, familie, naasten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. De ruimte bevindt zich achterin het atrium – de centrale hal - op de begane grond van het Maasziekenhuis, route 028.