Longgeneeskunde

De longgeneeskunde onderzoekt en behandelt aandoeningen aan longen en luchtwegen.


U komt bij de longarts met ziekten en aandoeningen als astma en COPD (Chronische Obstructieve Pulmonaire Diseases). Bij COPD is er sprake van een belemmering van de luchtwegen, bijvoorbeeld door verkramping en teveel aan slijm.


Ook met infecties zoals longontsteking, pleuritis en tuberculose of aandoeningen zoals longembolie, longkanker en andere ziektebeelden die met kortademigheid te maken hebben, gaat u naar de longarts.

 
Slaapproblemen
Kampt u met klachten als snurken, slaperigheid, apneus of andere ademhalingsproblemen tijdens de slaap, dan kunt u terecht bij de longarts en een gespecialiseerde KNO-arts. Er kan dan een nachtelijke slaapregistratie worden verricht. Zo nodig vindt verwijzing plaats naar de slaappoli.

 • Allergie
  Een allergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem na contact met stoffen zoals huismijt, melkproducten en stuifmeel.
 • Astma
  Astma is een aandoening van de ademhalingsorganen. Er zijn aanvallen van kortademigheid en benauwdheid, met soms een piepend geluid.
 • Beroepsastma
  In een aantal beroepen kan blootstelling aan bepaalde stoffen een vernauwing van de luchtwegen geven.Door overgevoeligheid voor stoffen op het werk raken de luchtwegen geïrriteerd en kunnen astmatische symptomen optreden.
 • Bronchiolitis
  Bronchiolitis is een acute ontsteking van de kleinere takken van het luchtwegsysteem. De aandoening komt voornamelijk voor bij zuigelingen en jonge kinderen.
 • Bronchitis
  Bronchitis is een aandoening van de longen, waarbij ontsteking en irritatie van het longweefsel een rol spelen.
 • COPD
  COPD betekent Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit is een overkoepelende term voor chronische luchtwegaandoeningen.
 • Emfyseem
  Emfyseem is een langzaam voortschrijdende longziekte. Bij longemfyseem neemt de elasticiteit van de long af en gaan de kleine luchtzakjes in de longen (alveoli) kapot, waardoor geleidelijk het bruikbare longoppervlak kleiner wordt.
 • Hooikoorts
  Hooikoorts heeft niets met hooi te maken en ook niets met koorts. Het is een allergie voor bepaalde stoffen die door de lucht worden verspreid, zoals gras-, boom- of bloemenstuifmeel. Deze stoffen heten allergenen. Een hooikoortsallergie lijkt op een allergie voor stof, dieren, sporen, planten en chemische stoffen.
 • Hyperventilatie
  'Hyper' betekent hoog, en 'ventilatie' slaat op de ademhaling. Bij hyperventilatie adem je sneller en dieper dan normaal. Hierdoor verdwijnt een te grote hoeveelheid kooldioxide uit het bloed en krijgt men teveel zuurstof binnen.
 • Klaplong
  Een klaplong (pneumothorax) ontstaat wanneer lucht tussen de longvliezen komt. De lagen worden uit elkaar gedrongen en de long, die geen stevig skelet heeft, klapt geheel, maar vaker gedeeltelijk in elkaar.
 • Longembolie
  Een longembolie is een embolie (afsluiting) van een longslagader (arteria pulmonalis), waardoor het hierdoor verzorgde longweefsel niet of slechts gedeeltelijk van bloed kan worden voorzien.
 • Longemfyseem
  Longemfyseem is een chronische ziekte, waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan. Het is een vorm van COPD. De ernst van de ziekte hangt samen met het aantal aangedane longblaasjes.
 • Longkanker
  Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in het longweefsel of de luchtpijpvertakkingen. Kanker kan zich ook vanuit een ander orgaan via het bloed en lymfeklieren verspreid hebben naar de longen, zodat een tumor in de long ontstaat.
 • Longoedeem
  Als het hart niet goed genoeg werkt (hartzwakte) kan er vocht achterblijven in het weefsel van de benen en/of de longen doordat de druk in de bloedvaatjes te hoog wordt. Dit vocht vult de kleinste vertakkingen van de longen, waardoor dat deel van het longweefsel niet meer goed kan functioneren.
 • Luchtwegaandoening (door slechte lucht)
  Allerlei factoren kunnen een aandoening van het luchtwegsysteem veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is het inademen van bepaalde stoffen zoals kolen stof, giftige dampen en vervuilde lucht.
 • Slaap-apneu-syndroom
  Een apneu is een medische term voor een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Indien er meer dan 10 tot 15 apneus per uur optreden, spreekt men van een slaap-apneu-syndroom.
 • Snurken
  Snurken is een zagend, ruisend of ronkend geluid dat uit de keel komt. Als je ademhaalt stroomt er lucht door de ruimte tussen het zachte gehemelte en de achterzijde van je tong. Als je ligt, liggen dit gehemelte en het achtereind van de tong heel dicht bij elkaar. Daardoor is je luchtweg smaller, maar de lucht moet er toch doorheen als je ademhaalt. Dat zorgt dan dat de weefsels trillen, en dat zorgt voor een snurkend geluid.

Afspraak maken met de polikliniek Longgeneeskunde

Om een afspraak te maken, te verzetten of te annuleren neemt u contact op met de polikliniek Longgeneeskunde. De poli is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0485–84 53 95. U kunt ook online een afspraak maken

 

U vindt de polikliniek Longgeneeskunde op de eerste etage van Maasziekenhuis Pantein. Volg route 116.

 

Poliklinieken

Op deze site staan de gemiddelde wachttijden per specialisme (gemeten volgens de landelijk vastgestelde normen), en voor sommige specialismen ook per specialisatie, in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. De cijfers geven een momentopname weer op de peildatum en worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.


Klik op een specialisme om de bijbehorende wachttijden te openen.

 

De wachttijden zijn geactualiseerd op 9 oktober 2017.

 

Wachttijden voor behandelingen door artsen van het Sint Maartenskliniek

Het Maasziekenhuis werkt op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie samen met artsen van de Sint Maartenskliniek. De wachttijden voor deze behandelingen vindt u op de site van de Sint Maartenskliniek. Klik hier om deze in te zien. 

Specialisme Eerste afspraak polikliniek Dagbehandeling Opname
Astma/COPD 3 weken n.v.t.
Longziekten 3 weken n.v.t.
Oncologie (long) 0 weken n.v.t.
Snurkklachten/slaapapneu (OSAS) 5 weken n.v.t.