Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Hyperventilatie-onderzoek
Patiëntenfolder

Hyperventilatie-onderzoek

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een hyperventilatie-onderzoek in Maasziekenhuis Pantein. Met behulp van dit onderzoek kunnen wij bepalen of uw klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

  • Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
  • Bijna alle medicijnen die u thuis inneemt, kunt u normaal blijven gebruiken. Probeert u echter kalmerende middelen zoveel mogelijk achterwege te laten.
  • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het onderzoek.

Het onderzoek

Het verloop van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het longfunctielaboratorium. U zit tijdens het onderzoek in een stoel en ademt door een mondstuk in en uit. Het mondstuk is verbonden aan een apparaat dat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u uitademt. Ook krijgt u een neusklem op om te voorkomen dat u door uw neus ademt.

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om, in de wachtkamer, een vragenlijst in te vullen. Dit is om uw klachten zo goed mogelijk te monitoren. Het hyperventilatieonderzoek kan worden opgesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte van het onderzoek ademt u 5 minuten rustig door het mondstuk. Daarna vraagt de laborant u om 1 minuut sneller en dieper te ademen dan gewoonlijk. Dit zeer snelle ademen kan een onaangenaam gevoel geven. Vervolgens mag u 3 minuten in uw eigen tempo ademen. Hierna wordt wat bloed afgenomen door middel van een vingerprik.

Na de test wordt gekeken of de klachten die u tijdens de test ondervond vergelijkbaar zijn met de klachten die u thuis heeft.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg in het ziekenhuis

Na het onderzoek is er geen verdere nazorg nodig.

Complicaties en bijwerkingen

Er zijn aan dit onderzoek geen risico’s verbonden. Tijdens de test kunt u last krijgen van klachten zoals duizeligheid, benauwdheid, ademnood en een angstig gevoel. Na de test gaan deze klachten weer over.

De uitslag

Uw behandeld arts ontvangt de resultaten van het onderzoek en bespreekt deze met u.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de poli Longgeneeskunde, op telefoonnummer 0485-845395 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de poli Longgeneeskunde op telefoonnummer  0485-845395.

Specialismen