Maasziekenhuis Pantein Gang
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Meting van de gevoeligheid van de luchtwegen
Patiëntenfolder

Meting van de gevoeligheid van de luchtwegen

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een methacholine drempelbepaling. Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methacholine. Dit is een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten wordt.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

  • U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. U kunt van tevoren dus gewoon eten en drinken.
  • Het is belangrijk dat u uitgerust en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd.
  • Neemt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee naar het onderzoek.
  • U ontvangt een bijlage. Hierin staan alle medicijnen en hoeveel uur voor de test u met uw medicijnen moet stoppen. Voor het slagen van deze test moet u namelijk stoppen met het innemen van uw longmedicijnen. Als u uw medicijnen echt niet kunt missen, neem dan contact op met de polikliniek. Ook bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde op telefoonnummer 0485-84 53 95 of de afdeling Longfunctie, telefoonnummer 0485-84 62 43.

Het onderzoek

Het verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longfunctie-analist. Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. Om te voorkomen dat u door uw neus ademt, krijgt u een klem op uw neus. U ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat. Bij aanvang van de test vraagt de longfunctie-analist u een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te blazen. Daarna gaat u met tussenpozen verschillende methacholine-oplossingen inhaleren. 
Na iedere oplossing wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten wordt vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt. Als het harde blazen met meer dan 20% gedaald is, krijgt u een luchtwegverwijder (Ventolin) toegediend, waarmee de reactie in het algemeen direct ongedaan wordt gemaakt. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een luchtwegverwijder. Dus ook als de reactie minder dan 20% is.
Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is. U kunt een lichte vorm van benauwdheid tijdens het onderzoek ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft gehad.

Duur van het onderzoek

De totale methacholine drempelbepaling duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek is er geen verdere nazorg nodig.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden doorgegeven aan uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens de eerstvolgende afspraak.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Na de methacholine drempelbepaling kunt u last hebben van een lichte heesheid of een prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de poli Longgeneeskunde, op telefoonnummer 0485-84 53 95.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de poli Longgeneeskunde, op telefoonnummer 0485-84 53 95.

Specialismen