Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Obstructief Slaap-Apneu Syndroom (OSAS)
Patiëntenfolder

Obstructief Slaap-Apneu Syndroom (OSAS)

Afspraken en onderzoeken

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar de longarts van het Maasziekenhuis Pantein voor onderzoek naar een mogelijk slaapapneu. In deze folder leest u welke afspraken en onderzoeken voor u gepland worden.

Wat is het Slaap-Apneu Syndroom?

Bij een klein deel van de snurkende personen wordt het snurken tijdens de slaap onderbroken door pauzes in de ademhaling waarbij geen enkele inademing meer plaatsvindt. Wanneer de ademstilstand meer dan 10 seconden duurt, noemt men een dergelijke pauze apneu. 

Afspraken en onderzoeken

Om vast te stellen of er inderdaad sprake is van het obstructief slaap-apneu syndroom worden er een aantal afspraken gemaakt en onderzoeken gedaan:

  • Afspraak longverpleegkundige.
  • Longfunctieonderzoek.
  • Bloedonderzoek.
  • Afspraak longarts.
  • Afspraak KNO-arts.
  • Nachtelijke slaapregistratie.
  • 2e afspraak longarts (voor de uitslag).

De assistente van de longarts maakt voor u deze afspraken. Met de post of per email ontvangt u een overzicht van deze afspraken met de aanvullende informatie en folders. Uiteraard proberen wij de afspraken zo veel mogelijk te combineren.

Uw gegevens

Het is belangrijk dat wij over uw juiste gegevens beschikken. Als uw gegevens veranderen, verzoeken wij u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. U kunt wijzigingen, zoals adres, telefoonnummer, emailadres of verzekeringsgegevens, doorgeven bij de receptie of telefonisch via 0485-84 52 03.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de poli Longziekten, telefoonnummer 0485-84 53 95.

Specialismen