Maasziekenhuis Pantein receptie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Bronchoscopie
Patiëntenfolder

Bronchoscopie

In overleg met uw longarts is er besloten tot een bronchoscopie. Dit is een onderzoek waarbij de longarts met behulp van een bronchoscoop uw luchtwegen bekijkt.

Bronchoscopie betekent ‘kijken in de luchtwegen’. 
Uw longarts verricht het onderzoek met behulp van een bronchoscoop. Dit is een soepel slangetje met aan het uiteinde een camera.

Wanneer wordt bronchoscopie uitgevoerd? 

De longarts voert een bronchoscopie uit bij patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en/of eventuele afwijkingen.
Ook kan de longarts tijdens het onderzoek stukjes slijmvlies wegnemen voor onderzoek. Soms kan de longarts zelfs een vreemd ‘lichaam’ (zoals een pinda) verwijderen.
Uw neus en mond vormen de ingang naar uw luchtwegen en longen. De bronchoscoop kan de grootste luchtwegtakken direct zichtbaar maken. Kleinere luchtwegen en de longen zelf zijn met de bronchoscoop niet te zien.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

Tijdens het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en drinken. 
Medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water, wel graag 2 uur voor het onderzoek. Inhalatie medicijnen worden ook geadviseerd om gewoon te gebruiken voor het onderzoek. Bloed verdunnende medicijnen moeten soms gestopt worden voor het onderzoek, dit zal uw longarts met u bespreken.
Wij raden u aan om geen knellende kleding te dragen. 
Als u zwanger bent, allergisch voor geneesmiddelen of verdoving bent of medicijnen gebruikt, meldt dit dan van tevoren aan uw longarts.

Het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek kan zowel zittend als liggend plaatsvinden.
Wij raden u aan om zo goed mogelijk te ontspannen en rustig door de neus/mond te blijven ademen. De longarts en twee endoscopieverpleegkundigen zijn bij u en leggen u precies uit wat er gaat gebeuren.
Uw keel en luchtwegen worden verdoofd met een spray. Daarna brengt de longarts de bronchoscoop in. Deze gaat langs de stembanden en komt uit in de luchtwegen. De bronchoscoop sluit uw luchtwegen niet af. U kunt rustig blijven doorademen.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek varieert, maar het duurt meestal niet langer dan 20 minuten. U moet er rekening mee houden, dat de voorbereiding en de nazorg ook enige tijd in beslag nemen.

Na het onderzoek

Weer eten en drinken

Omdat uw keel is verdoofd, mag u niet meteen weer eten en drinken. De longarts of endoscopieverpleegkundige vertelt u wanneer u weer mag eten en drinken. Vaak mag dat al 1,5 uur na het onderzoek.

Complicaties en bijwerkingen

Het is mogelijk dat u na het onderzoek nog een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en wat moeite heeft met slikken. Dit komt door de verdoving en gaat vanzelf over.
Complicaties komen zeer zelden voor. Als u bloederig slijm ophoest of pijn heeft bij de ademhaling, overleg dan met uw longarts.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend longarts. Soms kan de longarts die het onderzoek heeft verricht, u alvast een voorlopige uitslag geven. Als er echter weefselstukjes of kweken zijn genomen, duurt het 5 tot 7 dagen voordat de uitslag bekend is.
Het is mogelijk dat verder onderzoek of behandeling nodig is. Uw behandelend longarts zal dit met u bespreken.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met poli Longgeneeskunde, telefoonnummer 0485-84 53 95. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0485-84 53 95. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Augustus 2020 – Versie 2
LON002

Specialismen