Maasziekenhuis Pantein receptie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Bronchoscopie
Patiëntenfolder

Bronchoscopie

In overleg met uw longarts is er besloten tot een bronchoscopie. Dit is een onderzoek waarbij de longarts met behulp van een bronchoscoop uw luchtwegen bekijkt.

Bronchoscopie betekent ‘kijken in de luchtwegen’. De longarts verricht het onderzoek met behulp van een bronchoscoop. Dit is een soepel slangetje met aan het uiteinde een camera.

Wanneer wordt bronchoscopie uitgevoerd?

De longarts voert een bronchoscopie uit bij patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en/of eventuele afwijkingen.

Ook kan de longarts tijdens het onderzoek stukjes slijmvlies wegnemen voor onderzoek. Soms kan de longarts zelfs een vreemd voorwerp (zoals een pinda) verwijderen.

Uw neus en mond vormen de ingang naar uw luchtwegen en longen. De bronchoscoop kan de grootste luchtwegtakken direct zichtbaar maken. Kleinere luchtwegen en de longen zelf zijn met de bronchoscoop niet te zien.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

Tijdens het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en drinken.

Medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water, wel graag 2 uur voor het onderzoek. Inhalatie medicijnen worden ook geadviseerd om gewoon te gebruiken voor het onderzoek. Bloed verdunnende medicijnen moeten soms gestopt worden voor het onderzoek, dit zal uw longarts met u bespreken.

Wij raden u aan om geen knellende kleding te dragen.

Als u zwanger bent, allergisch voor geneesmiddelen of verdoving bent of medicijnen gebruikt, meldt dit dan van tevoren aan uw longarts.

Vervoer naar huis

Het is belangrijk dat u vooraf het vervoer naar huis regelt. Tijdens het onderzoek krijgt u namelijk medicijnen toegediend waardoor u na het onderzoek nog wat versuft bent. Daardoor mag u na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen. U mag ook niet alleen met de taxi of met het openbaar vervoer reizen.

Het onderzoek

Melden

In het ziekenhuis meldt u zich op de begane grond bij route 023. Daarna gaat u naar route 111 waar het onderzoek plaatsvindt. Hier kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De verpleegkundige komt u daar ophalen als u aan de beurt bent.

Krijgt u een roesje?

Heeft u met uw arts afgesproken dat u een roesje krijgt? Dan wordt u voor dit onderzoek opgenomen op de uitslaapruimte. Hier vindt de voorbereiding op het onderzoek plaats en hier komt u na het onderzoek ook weer terug. Bij de opname in de uitslaapruimte stelt de verpleegkundige u een aantal vragen en voert controles uit.

Tijdens het onderzoek krijgt u via een infuusnaald een slaapmiddel toegediend. Dit medicijn wordt ook wel een roesje genoemd. Een roesje is geen narcose. U kunt zich wel beter ontspannen. U voelt zich slaperig en rustiger, zodat het onderzoek minder belastend is.

Bij een roesje duurt de voorbereiding voor het onderzoek ongeveer 30 minuten. Voor de afleiding en om de tijd te overbruggen, kunt u iets te lezen of een tablet meenemen.

In verband met de privacy van u en de andere patiënten is het niet mogelijk om familie bij u op de uitslaapkamer te laten verblijven. Uw begeleider kan in de wachtruimte op u wachten of u kunt een telefoonnummer van uw begeleider achterlaten bij de balie.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek kan zowel zittend als liggend plaatsvinden. Wij raden u aan om zo goed mogelijk te ontspannen en rustig door de neus/mond te blijven ademen. De longarts en twee endoscopieverpleegkundigen zijn bij u en leggen u precies uit wat er gaat gebeuren.

Uw keel en luchtwegen worden verdoofd met een spray. Daarna brengt de longarts de bronchoscoop in. Deze gaat langs de stembanden en komt uit in de luchtwegen. De bronchoscoop sluit uw luchtwegen niet af. U kunt rustig blijven doorademen.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek varieert, maar het duurt meestal niet langer dan 20 minuten. U moet er rekening mee houden, dat de voorbereiding en de nazorg ook enige tijd in beslag nemen.

Na het onderzoek

Weer eten en drinken

Omdat uw keel is verdoofd, mag u niet meteen weer eten en drinken. De longarts of endoscopieverpleegkundige vertelt u wanneer u weer mag eten en drinken. Vaak mag dat al 1,5 uur na het onderzoek.

Complicaties en bijwerkingen

Het is mogelijk dat u na het onderzoek nog een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en wat moeite heeft met slikken. Dit komt door de verdoving en gaat vanzelf over.


Complicaties komen zeer zelden voor. Als u bloederig slijm ophoest of pijn heeft bij de ademhaling, overleg dan met uw longarts.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend longarts. Soms kan de longarts die het onderzoek heeft verricht, u alvast een voorlopige uitslag geven. Als er echter weefselstukjes of kweken zijn genomen, duurt het 5 tot 7 dagen voordat de uitslag bekend is.

Het is mogelijk dat verder onderzoek of behandeling nodig is. Uw behandelend longarts zal dit met u bespreken.

Bericht van verhindering

 

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met poli Longgeneeskunde, telefoonnummer 0485-84 53 95. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 0485-84 53 95.

Specialismen