Maasziekenhuis Pantein Hal met trap
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Longfunctieonderzoek
Patiëntenfolder

Longfunctieonderzoek

Spirometrie, bodybox en diffusietest
Binnenkort ondergaat u een longfunctieonderzoek. De belangrijkste functies van de longen zijn het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuur. Soms kunnen deze functies (tijdelijk) verstoord zijn. Om dit vast te stellen is een longfunctieonderzoek nodig. Deze kan uit verschillende testen bestaan. In deze folder leest u meer over de spirometrie, de bodybox en de diffusietest.

 

Voor het onderzoek

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn, dus u mag van tevoren gewoon eten en drinken.
  • Het is belangrijk dat u uitgerust en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd.
  • Komt u voor het eerst voor een longfunctie onderzoek, dan dient u de dag van het onderzoek te stoppen met de longmedicijnen (luchtwegverwijders) die u gebruikt.
  • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee naar het onderzoek.

Het onderzoek

Spirometrie

Bij dit onderzoek wordt de longinhoud bepaald. Hiervoor moet u een aantal keren maximaal in- en uitademen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een spirometer. 

Met de spirometer worden twee bepalingen gedaan:

  • Het bepalen van de vitale capaciteit. Dit is de hoeveelheid lucht die u maximaal kunt in- en uitademen;
  • Het bepalen van de 1-secondewaarde. Dit is de hoeveelheid lucht die u, na eerst diep te hebben ingeademd, in 1 seconde zo krachtig mogelijk uit kunt blazen. Hierbij spelen een aantal factoren een rol, zoals lengte, grootte van de longen, leeftijd en geslacht. Mannen hebben bijvoorbeeld een grotere 1-secondewaarde dan vrouwen. Naarmate u ouder wordt, wordt de waarde kleiner. Dit geldt overigens ook voor de vitale capaciteit.
Bij luchtwegvernauwing of te slappe longen is in eerste instantie de 1-secondewaarde laag. De vitale capaciteit neemt pas in een later stadium af. De uitslagen van beide bepalingen worden tegen elkaar afgezet en het eindresultaat geeft een goede indruk van de toestand van de longen.
Soms lijken de resultaten vrij goed, maar vermoedt de arts toch problemen van luchtwegvernauwing. Om dit aan te tonen kan de 1-secondewaarde nogmaals worden bepaald, nadat u eerst een luchtwegverwijdend medicijn heeft ingeademd. Dit medicijn moet 20 minuten inwerken.
Zijn de resultaten nu beduidend beter, dan bewijst dit dat u inderdaad last heeft van luchtwegvernauwing.

Het verloop van de spirometrie

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, krijgt u een klemmetje op uw neus. U ademt door een mondstuk in en uit. Het mondstuk zit vast aan meetapparatuur. De longfunctieassistent vraagt u zo diep mogelijk in en uit te ademen als u kunt. Op de andere momenten ademt u normaal in en uit. Daarna volgt er een andere oefening, waarbij u na een diepe inademing, zo krachtig en lang mogelijk uitblaast. Daarna ademt u ook weer zo krachtig en diep mogelijk in. De longfunctieassistent legt u alles duidelijk uit. De ademhaling is rechtstreeks te zien op een beeldscherm. De berekeningen worden meteen uitgevoerd en digitaal opgeslagen.

Bodybox

Tijdens het onderzoek zit u in een doorzichtige cabine die lijkt op een ouderwetse telefooncel, een bodybox genaamd. Bij een onderzoek in de bodybox wordt de luchtweerstand en het totale longvolume van de luchtwegen gemeten. Doordat u in de cabine zit, zal dit een zeer nauwkeurige meting zijn.
De deur van de cabine wordt tijdens het onderzoek kort gesloten, maar zit niet op slot. U kunt op elk moment zelf de deur openmaken. De longfunctielaborant is tijdens het onderzoek altijd bij u in de ruimte.

Het verloop van de bodybox

U ademt gewoon door het mondstuk met het klemmetje op de neus. De deur van de cabine is nu gesloten. Tijdens de ademhaling komt er kort een klepje voor. Na 1 keer tegen dit klepje geademd te hebben, gaat deze ook meteen weer weg. Dit doen we een paar keer, met tussendoor een paar gewone ademhalingen. 

Het verloop van de diffusietest

Bij dit onderzoek wordt de snelheid gemeten waarmee zuurstof door de wand van de longblaasjes naar het bloed wordt getransporteerd (=diffusie). Hierbij ademt u eerst helemaal uit, vervolgens ademt u heel diep in en houdt u de adem gedurende 10 seconden vast. Daarna kunt u weer volledig uitademen. Deze test wordt minimaal 2 keer gedaan, met een paar minuten rust ertussen. 

Duur van het onderzoek

Het totale longfunctieonderzoek kan, afhankelijk van wat de longarts heeft aangevraagd, tussen de 15 en 60 minuten duren. Het longfunctieonderzoek is niet pijnlijk.

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek is geen verdere nazorg nodig. U kunt direct naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan het onderzoek zijn geen risico’s verbonden.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de poli Longgeneeskunde, op telefoonnummer 0485-84 53 95 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact opnemen met de poli Longgeneeskunde, op telefoonnummer 0485-84 53 95.

Specialismen