Patiëntencommunicatie

Maasziekenhuis Pantein vindt goede communicatie met patiënten erg belangrijk. Binnen het ziekenhuis is het de taak van de afdeling Patiëntencommunicatie om de communicatie met patiënten te bewaken en indien nodig te verbeteren. Natuurlijk altijd in overleg met afdelingen en/of medewerkers van het Maasziekenhuis.

 

De afdeling Patiëntencommunicatie doet dit onder meer op de volgende manieren:

•    Ontwikkelen folders en brochures
•    Kwaliteitsprojecten op het gebied van patiëntencommunicatie
•    Adviseren van directie, specialisten, verpleegkundigen etc
•    Onderhouden van contacten met patiëntenverenigingen
•    Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten

Recht

U heeft er recht op om te weten waarom een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling nodig is, wat het inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn. Ook de voorlichting over eventuele risico’s en alternatieven hoort daarbij. Als u voldoende informatie heeft, kunt u uw situatie zelf beoordelen en de juiste beslissing nemen.

Contactgegevens

De afdeling Patiëntencommunicatie is bereikbaar via telefoonnummer 0485 – 846072 en via de mail: patient_info@pantein.nl

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties weten ook veel over ziektes en ervaringen van andere patiënten. Patiëntenorganisaties behartigen ook de belangen van patiënten. Soms gebeurt dat door informatievoorziening, soms door onderzoek naar de ziekte. Ook brengen de Patiëntenorganisaties lotgenoten met elkaar in contact.

NPCF

Veel patiëntenorganisaties vindt u op de website NPCF, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Deze federatie zet zich in voor patiëntenrechten, goede informatie aan patiënten, bereikbare zorg van optimale kwaliteit en financiële solidariteit.

Zorgbelang Brabant

Patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen, ouderenbonden en cliëntenraden in de zorg zijn aangesloten bij Zorgbelang Brabant. Gezamenlijk behartigen zij de algemene belangen van zorgvragers in Brabant. Hierbij gaat het zowel om de kwaliteit van zorg als om voldoende zorgaanbod. Daarnaast biedt Zorgbelang Brabant klachtenopvang (informatie en ondersteuning) aan individuele zorgvragers.