Borstkanker

Onderzoek op de Mammapoli

Als er bij u een borstafwijking is vastgesteld, dan kunt u op de mammapoli terecht voor verder onderzoek. De werkwijze is zo georganiseerd, dat de onderzoeken die nodig zijn om de diagnose vast te stellen, zoveel mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden. Aan het einde van de dag worden de bevindingen van de onderzoeken met u besproken. Meestal heeft u binnen één dag ook al een behandeladvies.

Naar de mammapoli

 

Persoonlijke begeleiding

Als u gehoord heeft dat u borstafwijking heeft, of mogelijk dat er sprake is van borstkanker, dan heeft u ongetwijfeld veel vragen. Dan is het prettig als er één aanspreekpunt is. In het Maasziekenhuis is de casemanager mammacare het aanspreekpunt waar u met uw vragen en zorgen terecht kunt. 

 

Team mammacare

Bovenste rij: casemanagers mamacare Mariska Janssen, Regy Peters en Ria Vervoort

Onderste rij: radioloog J. Duyck, chirurg O. Boelens en oncoloog B. Scholtes

 

Samenwerking Maasziekenhuis en Radboudumc

Borstkankerzorg is een van de specialismen waarbij sinds enkele jaren een zeer vergaande vorm van samenwerking bestaat tussen het Maasziekenhuis en het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Deze aanpak is vrij uniek in Nederland en maakt het mogelijk om patiënten dicht bij huis de beste kwaliteit van zorg te bieden. Lees meer over de samenwerking

 

Na de behandeling

Is uw behandeling voor borstkanker afgerond en u bent genezen verklaard? Dan blijft u nog minimaal 5 jaar onder controle in het Maasziekenhuis. Als na die tijd alle controles goed zijn, is een jaarlijkse controle niet meer nodig. Uw specialist bespreekt dit met u. Wij adviseren u dan tot uw 75e jaar elke twee jaar een mammografie te laten maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw huisarts. U kunt ook deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiervoor krijgt u tot uw 75e jaar automatisch een uitnodiging.

 

Lees meer over deze aandoening

Overige informatie

Chirurgie

Het specialisme chirurgie (ofwel: heelkunde) legt zich toe op het behandelen van patiënten met een ziekte of verwonding die een operatieve ingreep vereisen.Lees meer over Chirurgie

Oncologie

Het medisch specialisme oncologie legt zich toe op het onderzoeken en behandelen van kanker. De term 'oncologie' komt van het Griekse woord 'onkos' (massa of tumor) en het achtervoegsel 'logie' (leer of kunde).Lees meer over Oncologie

Specialisten