Maasziekenhuis Pantein Hal met trap
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Borstamputatie bij borstkanker
Patiëntenfolder

Borstamputatie bij borstkanker

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een borstamputatie te ondergaan ter behandeling van een tumor in uw borst. Het doel van de operatie is om het tumorweefsel met de borst te verwijderen. In deze folder leest u alles over de voorbereiding, de operatie en de nazorg.

Borstamputatie

Bij een borstamputatie wordt de gehele borst verwijderd. Een borstamputatie is noodzakelijk wanneer:

 • er meerdere gezwellen in de borst zijn.
 • het gezwel te groot is in verhouding tot de omvang van de borst. In dat geval zou het cosmetische resultaat van de borstsparende therapie teleurstellend zijn.

Na een borstamputatie kunt u een reconstructie van de borst overwegen. Er zijn verschillende manieren waarop de plastisch chirurg de reconstructie kan uitvoeren. U kunt via uw behandelend arts advies vragen aan de plastisch chirurg.

Voorbereiding op de opname

Welke verdoving?

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Een borstamputatie vindt altijd plaats onder algehele narcose. Over de wijze van verdoving kunt u meer lezen in de folder ‘Anesthesiologie’ van het Maasziekenhuis. Tijdens het pre-operatief spreekuur ter voorbereiding op de operatie kunt u de verdoving met de anesthesioloog bespreken.

Voorbereiding op de operatie

De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip vóór de operatie u nuchter moet blijven. U mag dan alleen een slokje water drinken. Wij raden u ook aan gedurende 24 uur vóór uw opname geen alcohol te gebruiken en niet te roken, ook niet gedurende de dag van de operatie.

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met het opnamebureau op telefoonnummer 0485-84 57 10. U hoort dan of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies en voorbereidingen op, zoals afgesproken met uw behandeld arts, de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige. Zie ook de brief met algemene informatie en instructies bij de voorbereiding van de operatie.

Medicatie

De anesthesioloog vertelt u tijdens het pre-operatief spreekuur welke medicijnen u mag gebruiken en met welke u tijdelijk dient te stoppen.

Opname en verblijf in het ziekenhuis

Dag van opname

In het ziekenhuis meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. Een verpleegkundige wijst u uw kamer en bed. Zij voert met u het opnamegesprek en bereidt u verder voor op de operatie. Ook beantwoordt zij mogelijke vragen van u.

Tussen de aankomst op de afdeling en de operatie moet u enige tijd wachten. Wij proberen deze tijd zo kort mogelijk te houden. U zou wat kunnen lezen of televisie kijken. Wij vragen u om de afdeling niet meer te verlaten.

Om trombose te voorkomen, krijgt u tijdens de opname elke avond een injectie met een antistollingsmiddel.

De operatie

Bij een borstamputatie wordt de gehele borst verwijderd, dus het borstweefsel inclusief de tepel. De ribben blijven bedekt door de borstspier. Door de operatie ontstaat een groot litteken. De borstwand is niet altijd glad, maar kan iets verdikt zijn. Dit kan zich na een paar maanden herstellen. De borsthuid wordt veel minder gevoelig of helemaal gevoelloos. Rond het litteken is er in het begin helemaal geen gevoel meer, vaak trekt dit later iets bij. Soms wordt een deel van de wond juist extra gevoelig.
De operatie duurt ongeveer één uur.

Het borstweefsel wordt onderzocht in het pathologisch laboratorium. Er wordt gekeken of de snijranden van het verwijderde weefsel vrij zijn van tumorcellen. Ook wordt de aard van de tumor onderzocht.

Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. U heeft een infuus in uw arm voor het toedienen van vocht en eventueel medicijnen. De wond is verbonden met gazen. In de wond zit een drain, een dun plastic slangetje, dat bedoeld is voor het afvoeren van wondvocht.

Een verpleegkundige brengt u terug naar de verpleegafdeling. Daar wordt regelmatig gevraagd hoe u zich voelt en hoeveel pijn u heeft. Ook wordt uw bloeddruk, de wond en het infuus regelmatig gecontroleerd. Als u niet misselijk bent, mag u na de operatie weer eten en drinken.

Meestal wordt de drain de dag na de operatie verwijderd. Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht wordt ook het infuus verwijderd. Het operatieverband mag 24 uur na de operatie van de wond gehaald worden. Vaak zitten er op de wond zwaluwstaartjes geplakt die zeven dagen blijven zitten. Nadat het verband verwijderd is, mag u douchen. In de dagen na de operatie zult u zich weer vrij snel kunnen verzorgen en vrij bewegen. Bewegen is goed voor het herstel.

De opname duurt ongeveer twee tot drie dagen.

Het bekijken van de wond

Veel vrouwen zien er tegenop om naar de wond te kijken. Het kan daarom prettig zijn om de eerste keer samen met bijvoorbeeld uw partner en een verpleegkundige naar de wond te kijken. De verpleegkundige kan dan ook uitleggen wat u ziet.

Aanmeten van een tijdelijke prothese

Na de operatie neemt de casemanager mammacare contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Tijdens het pre-operatief spreekuur heeft u informatie gekregen over het aanmeten van een tijdelijke prothese. Het aanmeten vindt plaats door de verpleegkundige van de afdeling. Dit kan zijn tijdens uw opname of poliklinisch in de week na de operatie. Als u dat prettig vindt, mag uw partner of een andere naaste hierbij aanwezig zijn.

Voor het aanmeten van deze prothese verzoeken wij u twee goed passende bh’s met verstelbare bandjes mee te nemen. Neemt u bij voorkeur bh’s mee die u al eerder gedragen heeft. Deze bh’s hebben namelijk al een pasvorm. Als u een sport-bh heeft, neemt u deze dan mee.

U kunt voor de operatie al een bezoek te brengen aan een lingeriezaak waar ze lingerie en borstprothesen verkopen. Zij kunnen u alvast goede adviezen geven over bh’s die u het beste kunt dragen na de borstamputatie. Een verwijsbrief voor vergoeding door de zorgverzekering ontvangt u van de casemanager mammacare.

Het aanmeten van een definitieve prothese is afhankelijk van een eventuele nabehandeling. Tijdens de poliklinische controle wordt u hierover geïnformeerd.

Na de opname

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met poli Oncologie:

 • Bij een nabloeding of wondlekkage;
 • Bij hoge koorts (meer dan 38,5 °C);
 • Bij extreme pijn;
 • Bij roodheid rondom de wond;
 • Bij zwelling van het wondgebied.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de poli Oncologie, via telefoonnummer t. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Adviezen voor thuis

Bij pijn mag u paracetamol 500 mg tabletten gebruiken, maximaal 4 keer per dag 2 tabletten.

 • Wees de eerste 4-6 weken voorzichtig met tillen en alle bewegingen en activiteiten die nog pijnlijk zijn.
 • De wond heeft geen speciale verzorging nodig. Als de wond droog is, hoeft er geen gaas meer op.
 • Tot aan de controleafspraak mag u niet baden of zwemmen. U mag wel douchen.
 • Overlegt u tijdens de eerste poliklinische controle wanneer u weer mag sporten.
 • Wanneer u weer kunt gaan werken, hangt af van het werk dat u verricht. Dit kunt u ook tijdens de eerste poliklinische controle overleggen.

Poliklinische controle

Na ongeveer 14 dagen heeft u op de polikliniek een afspraak voor controle. De chirurg bespreekt met u de uitslag van het onderzochte borstweefsel. Afhankelijk van de uitslag kan een aanvullende behandeling worden geadviseerd. Wij raden u aan uw partner of een andere naaste mee te nemen naar deze afspraak.

Oncologiecommissie

De specialisten van het Maasziekenhuis werken nauw samen met specialisten van het Radboudumc in de oncologiecommissie. In deze commissie worden de ziektebeelden van alle patiënten besproken om tot een optimale behandeling te komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u deze dan aan uw behandelend arts of de casemanager mammacare. Ook als u ongerust bent over uw situatie mag u altijd contact opnemen met de casemanager mammacare. De casemanager mammacare is bereikbaar via de polikliniek Oncologie op telefoonnummer 0485-84 55 26 of via mammacare@pantein.nl.
U kunt uw vragen ook stellen via de app BeterDichtbij.