Bevalling, complicaties

Bij een bevalling kunnen zich verschillende complicaties voordoen. De oorzaak kan bijvoorbeeld een afwijking aan het bekken van de moeder zijn of een afwijkende ligging van het kind.


Meer informatie over een bevalling

Overige informatie

Als er complicaties optreden bij de bevalling kan soms een kunstverlossing noodzakelijk zijn. Lees daarover meer in de onderwerpen tangverlossing, vacuümextractie en keizersnede. Ook wordt bij een bijzondere of gecompliceerde bevalling vaak een ruggenprik gezet.

Gynaecologie

Gynaecologie is een breed specialisme, dat zich toelegt op de verloskunde en op het behandelen van ziekten en aandoeningen van de vrouwelijke (geslachts)organen.Lees meer over Gynaecologie