Maasziekenhuis Pantein Buiten
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. START polikliniek
Patiëntenfolder

START polikliniek

De geboorte van een kind is een bijzondere en spannende gebeurtenis. Als uw kindje te vroeg geboren is of ernstige problemen had bij de geboorte, kan de start van zijn/haar leven extra spannend zijn. De START polikliniek van Maasziekenhuis Pantein biedt u begeleiding en ondersteuning in de eerste levensfase van uw kind. In deze folder leest u wat de START polikliniek voor u kan betekenen.

Kinderen die te vroeg worden geboren of ernstige problemen hadden bij de geboorte, zijn kwetsbaar. Deze kinderen hebben een grotere kans op problemen met gezondheid, groei of ontwikkeling. Begeleiding van andere specialisten en zorgverleners kan dan nodig zijn. Om tijdig op mogelijke problemen te kunnen inspelen, krijgen deze kwetsbare kinderen na hun geboorte begeleiding op de START polikliniek van het Maasziekenhuis.

START polikliniek

Het doel van de START polikliniek is deze kinderen zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. Binnen de polikliniek werken de kinderartsen, kinderverpleegkundigen en kinderfysiotherapeuten van het Maasziekenhuis nauw samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau (jeugdgezondheidszorg, JGZ). Daarnaast zijn ook andere disciplines zoals de logopedist en kinderpsycholoog betrokken. Het voordeel van deze samenwerking is dat alle expertise op één plek samenkomt en de lijnen kort zijn.

Voor u als ouders betekent dat één aanspreekpunt voor al uw vragen en eenduidige adviezen over bijvoorbeeld voeding of slapen. Daarnaast stemmen wij afspraken op elkaar af, zodat u op één locatie terecht kunt voor controle of vaccinatie.

Welke kinderen gaan naar de START polikliniek?

De START polikliniek is bedoeld voor alle kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur korter dan 35 weken. Hetzelfde geldt voor de kinderen met ernstige problemen bij de geboorte.

Kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur korter dan 30 weken en/of een geboortegewicht hebben lager dan 1000 gram, krijgen daarnaast ook in de eerste twee levensjaren twee keer een nacontrole op de afdeling neonatologie van (meestal) het Radboudumc in Nijmegen.

Controle afspraken

De behandeling op de START polikliniek bestaat uit een achttal controle afspraken. Deze controles vinden plaats op de leeftijd van 4 en 8 weken en als uw kind 3, 5, 6, 8, 11 en 15 maanden oud is. De eerste controle op de leeftijd van 4 weken vindt plaats bij de jeugdarts. Daarna heeft u afwisselend een afspraak bij de kinderarts/kinderverpleegkundige/ kinderfysiotherapeut en bij de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige.

Als uw kind op de leeftijd van 4 weken nog opgenomen is op de kinderafdeling van het Maasziekenhuis probeert de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts een afspraak te maken om bij u langs te komen in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis brengt de jeugd-verpleegkundige altijd nog een bezoek bij u thuis.

De laatste afspraak op de START polikliniek vindt plaats als uw kind 15 maanden oud is. Daarna wordt uw kind overgedragen aan het consultatiebureau bij u in de buurt. Als er op de leeftijd van 15 maanden reden is om uw kind te blijven controleren in het ziekenhuis, dan bespreken wij dit met u en maken wij daarvoor passende afspraken.

Waar vinden de afspraken plaats?

Woont u in het Land van Cuijk, dan vinden alle controles plaats in het Maasziekenhuis op de polikliniek Kindergeneeskunde, route 106. U heeft afwisselend een afspraak bij de kinderarts/kinderverpleegkundige/kinderfysiotherapeut en de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. Een controleafspraak in het Maasziekenhuis duurt 30 tot 60 minuten.

Woont u buiten de regio Land van Cuijk, dan heeft u afwisselend een afspraak in het Maasziekenhuis en op het consultatiebureau bij u in de buurt.

Vaccinaties

Omdat uw kind te vroeg geboren is, volgt het een aangepast vaccinatieschema. Wij volgen hierbij het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Dit betekent dat uw kind een vaccinatie krijgt als hij of zij 8 weken oud is en op de leeftijd van 3, 5, 11 en 15 maanden. Het geven van de vaccinaties vindt altijd plaats tijdens een controleafspraak. Voor de kinderen die in Noord-Limburg wonen kan dat in het Maasziekenhuis of op het consultatiebureau zijn.

Wat neemt u mee naar de afspraken?

  • Groeiboekje en/of groeiApp
  • Vaccinatiepapieren

Vragen

Met uw vragen kunt u terecht bij de kinderverpleegkundigen van de START polikliniek. Het e-mailadres is start@pantein.nl. Wij proberen uw vragen zoveel mogelijk binnen 24 uur te beantwoorden. Woont u buiten de regio Land van Cuijk, dan kunt u met uw vragen ook terecht bij het consultatiebureau bij u in de buurt.

Specialismen