Maasziekenhuis Pantein Hal
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Duizeligheidspolikliniek
Patiëntenfolder

Duizeligheidspolikliniek

U heeft last van duizeligheid en u bent door uw arts verwezen voor verder onderzoek op de duizeligheidspolikliniek van Maasziekenhuis Pantein. In deze folder leest u hoe de afspraak op de polikliniek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding op de afspraak

Het belangrijkste deel van het onderzoek is uw eigen verhaal. Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijsten die u vooraf krijgt goed en volledig invult. Zo krijgen wij al een goed beeld van uw klachten, zoals:

 • Om wat voor soort duizeligheid gaat het?
 • Komen de klachten in aanvallen of zijn ze meer continu aanwezig?
 • Zijn er omstandigheden die de klachten uitlokken of verergeren, zoals hoofdbewegingen?
 • Zijn er andere verschijnselen, zoals verminderd gehoor, oorsuizen, hoofdpijn, hartkloppingen, moeite met spreken, dubbelzien, het gevoel flauw te vallen, benauwdheid of angst?

Belangrijk

Pas als u deze vragenlijsten heeft teruggestuurd, kunnen wij een afspraak voor u inplannen.

Hoe ziet de afspraak op de polikliniek er uit?

Tijdens uw afspraak op de polikliniek heeft u een gesprek met de neuroloog en worden er een aantal onderzoeken gedaan.

De afspraak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een gesprek met de neuroloog waarbij er neurologisch onderzoek wordt gedaan. De neuroloog kijkt onder andere specifiek naar de oogbewegingen en doet onderzoek naar coördinatie en evenwicht.
 • Een bloeddrukmeting.
 • Een onderzoek naar het evenwichtsorgaan, de zogenaamde video Head Impulse Test. Meer informatie over dit onderzoek leest u in de folder ‘Duizeligheidsonderzoek: video Head Impulse Test).
 • Als het nodig is, wordt er ook een afspraak gemaakt bij de KNO-arts.

De uitslagen van deze onderzoeken krijgt u op dezelfde dag, meestal van de neuroloog.

Afhankelijk van uw klachten kan het soms nodig zijn extra onderzoek te doen. Voorbeelden van extra onderzoek zijn:

Wat is duizeligheid?

Over het algemeen verstaan we onder duizeligheid: het gevoel dat je krijgt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving wordt verstoord. Normaal gesproken krijg je continu informatie over je ruimtelijke omgeving binnen: via je ogen, via het ‘diepe gevoel’ in de benen (je voelt waar je voeten staan), via houdingssensoren in de nekspieren en via het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan is gelegen in het rotsbeen en vormt met het binnenoor het slakkenhuis. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor de stand van het hoofd en voor veranderingen van de snelheid van het hoofd. Deze informatie van het evenwichtsorgaan wordt verwerkt in de hersenstam en kleine hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat wij onze houding kunnen aanpassen en ons evenwicht kunnen bewaren. Er gaan ook signalen met informatie naar de grote hersenen waar het bewustzijn zit.

Als er ergens in dit ingewikkelde systeem een probleem zit, kun je duizelig worden. Er zijn veel verschillende beschrijvingen van duizeligheid: zoals licht in het hoofd, draaierig, dol, onevenwichtig, het gevoel om weg te raken. De aard van de beschrijving zegt vaak al veel over waar het probleem mogelijk zit. Daarom is het zo belangrijk de vragenlijsten goed en volledig in te vullen en van tevoren alvast na te denken over uw klachten en hoe u deze ervaart. Dit helpt u om het zo duidelijk mogelijk te beschrijven aan de arts.

Mogelijke oorzaken van duizeligheid

Veel voorkomende oorzaken van duizeligheid zijn:

 • Aandoeningen van het evenwichtsorgaan, zoals:
  o Benigne Paroxysmale Positieafhankelijke duizeligheid (BPPD).
  o Persisterende Positionele Perceptieduizeligheid (PPPD).
  o (restklachten na een) ontsteking van de evenwichtszenuw (neuritis vestibularis).
  o Vestibulaire migraine.
  o Ziekte van Ménière.
 • Verminderde functie van evenwichtsorgaan, bijvoorbeeld door veroudering.
 • Een goedaardige tumor op de evenwichtszenuw.
 • Andere aandoeningen, zoals:
  o Tijdelijke dalingen van bloeddruk bij staan of lopen (orthostatische hypotensie).
  o Chronisch hyperventilatie syndroom.
  o Chronische nekklachten / verkeerde houding.
  o Verminderd gevoel in de voeten of benen door neuropathie.
 • Ook komt het vaak voor dat duizeligheid een bijwerking is van medicatie.

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandeling van duizeligheid hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Repositiemanoeuvres

BPPD kan meestal heel goed worden behandeld bepaalde bevrijdingsmanoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden teruggebracht naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Soms is het nodig de behandeling thuis of onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeut of fysiotherapeut bij u in de buurt te herhalen. BPPD is vaak goed te behandelen, maar komt soms ook weer terug. 

Fysio- en oefentherapie

Bij balans- en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan fysiotherapie mechanismen bevorderen die het herstel bevorderen.

Bij chronische aandoeningen van het evenwichtsorgaan verdwijnen uw klachten meestal niet, maar kan oefentherapie wel helpen minder last van uw klachten te ondervinden in uw dagelijks leven.

Medicijnen

Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen. Bij sommige aandoeningen (zoals migraine) is medicatie zinvol met als doel nieuwe aanvallen te voorkomen. Bij de ziekte van Ménière kunnen injecties in het middenoor zinvol zijn.

Ademtherapie

Als er aanwijzingen zijn voor chronisch hyperventilatie syndroom als oorzaak van of bijdragende factor aan uw duizeligheid, dan kan ademtherapie helpen uw klachten te verminderen.

Psychologische begeleiding

Sommige mensen kunnen angstig of somber raken door hun duizeligheid. Ook kan duizeligheid een symptoom zijn van paniekaanvallen. Soms adviseren we daarom psychologische begeleiding.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de polikliniek Neurologie via telefoonnummer 0485-84 53 90.

Specialismen