Maasziekenhuis Pantein receptie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Diverticulitis
Patiëntenfolder

Diverticulitis

De arts heeft bij u vastgesteld dat u diverticulitis heeft. In deze folder leest u meer over de ziekte, de behandeling en de periode na de ziekenhuisopname.

Wat zijn divertikels?

Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darmwand. Op zichzelf zijn divertikels volkomen onschuldig. Ze ontstaan op zwakke plekken in de darmwand die onder verhoogde druk gaan uitstulpen. Het is te vergelijken met de binnenband van een fiets die op een zwakke plek door de buitenband naar buiten drukt. Er ontstaat dan een uitstulping. Divertikels komen vooral voor in het laatste deel van de dikke darm.

De oorzaak voor het ontstaan van divertikels is nog niet geheel duidelijk. Wel lijkt een tekort aan vezels in de dagelijkse voeding, te weinig drinken en te weinig lichaamsbeweging een rol te spelen. De ontlasting wordt harder en blijft daardoor langer in de darm. Er ontstaat verstopping waardoor de druk in de darmwand groter wordt. Deze verhoogde druk kan de vorming van divertikels tot gevolg hebben.

Divertikels in de dikke darm worden beschouwd als de meest voorkomende afwijking van de dikke darm in de westerse wereld. Meestal geven divertikels geen klachten. Veel mensen hebben daarom vaak divertikels zonder het te weten. In 5 tot 20% van de gevallen geven divertikels aanleiding tot klachten.

Diverticulitis

De klachten ontstaan meestal pas als er voedselresten in de divertikels achterblijven. De voedselresten gaan rotten waardoor er zich steeds meer bacteriën ophopen. Het slijmvlies van de divertikels raakt hierdoor licht beschadigd. Op den duur kan dit leiden tot een ontsteking. Als de divertikels ontstoken raken, spreken we van diverticulitis.

Verschijnselen van diverticulitis

Klachten bij een diverticulitis kunnen zijn:

 • buikpijn linksonder in de buik. De pijn kan direct hevig zijn of eerst zeurend en na een paar dagen erger worden.
 • koorts.
 • opgezette buik.
 • misselijkheid, soms braken.
 • veranderd ontlastingspatroon: hevige diarree of ernstige obstipatie (verstopping).
 • soms bloedverlies uit de anus.

Hoe wordt diverticulitis vastgesteld?

Op basis van uw klachten, het lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek zal de arts een verdenking hebben op een diverticulitis. Meestal is aanvullend onderzoek nodig. Dit kan door middel van een echografie van de dikke darm, een CT-scan of coloscopie of sigmoïdoscopie. De arts bespreekt met u welk onderzoek in uw situatie de voorkeur heeft.

Behandeling

De behandeling van diverticulitis bestaat uit pijnstilling en bij koorts boven de 38,5°C wordt antibiotica gestart. In ernstige gevallen is een ziekenhuisopname of een operatie nodig. Uw arts bespreekt met u wat in uw situatie de beste behandeling is.

Wat kunt u zelf doen?

 • Eet gezond, gevarieerd en vezelrijk. Meer informatie over voeding kunt u lezen in de folder ‘Voedingsadvies bij diverticulitis’.
 • Drink voldoende: 1,5 tot 2 liter per dag.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
 • Als u rookt, stopt u dan met roken.
 • Als u pijn heeft, mag u 4 keer per dag 2 tabletten van 500mg paracetamol gebruiken.
 • Gebruik geen ontstekingsremmer, zoals Diclofenac, Naproxen of Ibuprofen, omdat deze medicijnen de darmwand kunnen irriteren.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis

In de volgende gevallen neemt u contact op met de behandelend arts:

 • Bij koorts hoger dan 38,5 °C.
 • Bij bloedverlies uit de anus.
 • Als de buikpijn toeneemt.
 • Als u moet overgeven.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige op de afdeling of u kunt contact opnemen met polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35.

Specialismen