Poliklinische behandeling poli Chirurgie

In overleg met uw behandeld arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Chirurgie van het Maasziekenhuis. De afspraak betreft een kleine operatieve behandeling onder plaatselijke verdoving. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Download folder

Poliklinieken