Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Haperende vinger
Patiëntenfolder

Haperende vinger

U bent doorverwezen naar het Maasziekenhuis Pantein voor de behandeling van een haperende vinger. Dit noemen we ook wel een trigger finger. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, de behandeling en de nazorg bij de behandeling van een haperende vinger.

De buigpezen in onze hand zijn ‘ingepakt’ in een peesschede. De functie van de peesschede is het soepel laten bewegen van de pezen. Door een irritatie van de buigpees ontstaat er een ontstekingsreactie. Dit veroorzaakt een knobbeltje of een zwelling in de pees en meestal is het ook pijnlijk. Hierdoor kan de pees nog maar moeilijk door de beperkte opening van de peesschede. Het gevolg is dat u één of meerdere vingers niet meer goed kunt bewegen. Soms buigt de vinger niet meer goed, soms slaat hij krom vast en schiet dan ineens weer recht.

Oorzaken

De oorzaak van een haperende vinger is meestal niet duidelijk. Overbelasting van de pees is een mogelijke oorzaak. Bij mensen met suikerziekte of reumatische aandoeningen komt het iets vaker voor. Ook zien we het wel eens binnen families wat meer voorkomen. En er bestaat een relatie met het carpaal tunnel syndroom.

Voorbereiding op de behandeling

Speciale voorbereidingen zijn voor deze ingreep niet nodig.

Medicijnen

Als u bloed verdunnende medicijnen slikt hoeft u hier niet mee te stoppen.

Vervoer naar huis

Wij raden u aan om iemand mee te nemen naar uw afspraak die u na de behandeling naar huis kan brengen. Soms zijn mensen na de behandeling toch een beetje gespannen of geven ze aan zich ‘licht in het hoofd’ te voelen.

Risico’s

De ingreep kent nauwelijks risico’s. We zien eigenlijk nooit een infectie of ernstige bloeding.

Heel soms ontstaat er schade aan een zenuw. Het gevolg is dat u dan een dove plek aan de vinger heeft. Dit is blijvend. U kunt de vinger dan nog wel gewoon gebruiken. Dit risico komt alleen voor bij de duim.

De behandeling

Een haperende vinger kan op verschillende manieren worden behandeld. De huisarts heeft in veel gevallen al een keer een behandeling gedaan met een injectie met medicijnen/ corticosteroïden. Bij veel mensen komt het hierna na enkele maanden toch terug. Als u doorgestuurd wordt naar de chirurg is dit vaak voor een blijvende oplossing. Dit kan met een poliklinische operatieve behandeling. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Poliklinische operatieve behandeling

U krijgt een plaatselijke verdoving in uw handpalm op de plaats van de hapering. Met een scherpe naald opent de chirurg de peesschede onder de huid.

Voordeel van deze techniek is dat u direct na de ingreep alles weer mag doen met uw vinger. Er is geen wond en u krijgt dus ook geen hechtin-gen. Soms ontstaat er wel een kleine bloeduitstorting en af en toe blijft de plek van de ingreep nog gevoelig. Soms blijft de vinger nog wat langer stijf.

Na de behandeling

Na de ingreep hapert de vinger al meteen niet meer. Het is de bedoeling dat u de vinger gewoon gebruikt. Het is juist goed om de behandelde vinger direct na de operatie regelmatig te buigen en te strekken om verklevingen te voorkomen. De behandelde hand mag ook gewoon nat worden, omdat er geen wond is na de behandeling.

U mag meteen na de ingreep weer naar huis.

De eerste dagen zal de hand nog wat gevoelig en stijf zijn. Op de plaats van de ingreep kunt u nog een tijd wat pijn en stijfheid ervaren. Meestal gaat dit vanzelf over. Dat kan 1 tot 8 weken duren. Mocht dit niet over gaan, geeft u dit dan 8 weken na de ingreep bij de controle aan.

Adviezen voor thuis

  • Bij napijn mag u een pijnstiller nemen. Bijvoorbeeld 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500mg. Neem nooit meer dan 8 tabletten per dag.
  • Verder is het belangrijk om de vinger(s) vooral goed te bewegen en soepel te houden.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Bij tekenen van een ontsteking (roodheid, koorts, zwelling en meer pijn).

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. ’s Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Nacontrole

Omdat u een operatieve behandeling heeft ondergaan, willen wij na 8 weken graag weten hoe u het met u gaat. U hoeft hier niet voor naar het ziekenhuis te komen.

Voor de nacontrole bieden wij twee opties aan:

  1. Wij sturen u na 8 weken een bericht via de BeterDichtbij app. U laat ons via de BeterDichtbij app dan weten hoe het met u gaat.
  2. De verpleegkundige kan u na 8 weken bellen om te vragen hoe het gaat.

Als het goed gaat, is er geen verdere controle meer nodig.

Als uit de app of na het telefonische gesprek blijkt dat het nodig is, krijgt u een nieuwe afspraak bij de chirurg. Eventuele restklachten van pijn en stijfheid kunnen bijna altijd goed verholpen worden met een aanvullende injectie met medicijnen (corticosteroïden/Depo-Medrol®).

BeterDichtbij app

Op de polikliniek Chirurgie werken wij met de BeterDichtbij app. Met de app kunnen u en uw zorgverlener op een veilige en laagdrempelige manier communiceren. Lees meer over de BeterDichtbij app.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan aan uw behandelend arts of neem contact op met de polikliniek Chirurgie via de BeterDichtbij app of via telefoonnummer 0485-84 53 35.

 Specialismen