Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
Veelgestelde vragen Hier vindt u de veelgestelde vragen
 1. Home
 2. Veelgestelde vragen
 3. Kosten ziekenhuiszorg

Veelgestelde vragen

Kosten ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg-DBC geopend. De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum is ook bepalend voor het eigen risico dat van toepassing is.

Een voorbeeld:

Toon gaat eind augustus 2020 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent een DBC. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er meteen na het sluiten van het eerste DBC een vervolg-DBC geopend. Dit is eind december 2020.

In februari 2021 gaat Toon weer naar het ziekenhuis. Nu voor de operatie. Omdat de vervolg-DBC in december 2020 is geopend, is het eigen risico van 2020 nog van toepassing. 42 dagen na de operatie sluit deze vervolg-DBC. De volgende dag opent direct een nieuwe vervolg-DBC omdat de behandeling van Toon nog niet is afgerond.

De controleafspraak van Toon vindt plaats in mei 2021. Omdat alles verder in orde is, wordt er geen nieuwe afspraak meer gemaakt. De behandeling wordt feitelijk afgesloten. Deze vervolg-DBC sluit automatisch 4 maanden na de openingsdatum. Omdat deze laatste vervolg-DBC in 2021 is geopend, is hierop het eigen risico van 2021 van toepassing.

Ja, dat kan. Zorg dat u dan beschikt over één van de volgende officiële documenten, zodat u geen voorschot hoeft te betalen:

 • EHIC (European Health Insurance Card)
  Bent u in het buitenland verzekerd en u heeft een geldige EHIC? Dan kan het Maasziekenhuis de kosten van acute zorg op de Spoedeisende Hulp rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Dit geldt alleen voor acute zorg! Voor geplande zorg kunt u de EHIC niet gebruiken. In dat geval moet u een voorschot betalen.

  Meer informatie over de EHIC en het aanvragen van een EHIC

 • OK-CZ pas (EGCI Internationale Zorgpas GesundheitsCard)

  Met een geldige AOK-CZ pas kan het Maasziekenhuis de kosten van zowel de acute zorg als de geplande zorg rechtstreeks declareren bij CZ buitenland. U hoeft dan geen voorschot te betalen. Let op: op de achterkant van de AOK-CZ pas dient ‘EGCI’ te staan én het logo van CZ.

 • S2-formulier
  Als u een geldig S2-formulier heeft, dan kunt u voor de aangegeven behandeling terecht bij het Maasziekenhuis. De kosten van uw behandeling kan het Maasziekenhuis rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekering (klopt dit zo?). U hoeft dan geen voorschot te betalen.

Heeft u geen geldig EHIC, AOK-CZ-pas of S2-formulier? Dan kan het Maasziekenhuis de geleverde zorg niet rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt u een voorschot van de te verwachten kosten. Het voorschot voor uw behandeling of onderzoek betaalt u met uw pinpas vooraf bij de afdeling Patiëntregistratie midden in de hal van het ziekenhuis of bij de balie van de Spoedeisende Hulp. Het voorschot wordt later verrekend met de uiteindelijke rekening van de geleverde zorg.

Bent u wel verzekerd voor de geleverde zorg? Dan kunt u de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar.

Een verwijzing kan worden afgegeven door de huisarts, een medisch specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2019 de volgende beroepsgroepen als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist (inclusief sportarts, kaakchirurg en SEH-arts)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep Jeugdartsen)
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling)
 • Psychiater
 • Physician assistant of verpleegkundig specialist (werkzaam binnen medisch specialistische zorg)
 • GGD-arts (voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek voor infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding
 • Klinisch fysicus audioloog naar KNO-arts

Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen, is deze een jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Deze datum staat op de verwijsbrief. Dit betekent dat binnen een jaar de eerste afspraak in het ziekenhuis met een medisch specialist of voor een onderzoek moet plaatsvinden.

U kunt pas een afspraak maken met het ziekenhuis als u de verwijzing heeft gekregen. Uw eerste afspraak kan dus pas plaatsvinden ná de datum die op uw verwijsbrief staat.

Krijgt u geen verwijzing van uw huisarts, specialist of andere zorgverlener? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Die kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Uw zorgverzekeraar kan ook toestemming geven voor het consult en de onderzoeken of behandelingen, die misschien nodig zijn. Zorgt u er in dat geval altijd voor dat u schriftelijk toestemming van uw zorgverzekeraar krijgt. Dit document neemt u mee naar de afspraak op de polikliniek.

Een verwijsbrief wordt afgegeven per zorgvraag. Als u voor dezelfde zorgvraag meerdere afspraken heeft in het ziekenhuis, dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Ook als u op verzoek van uw arts na meer dan een jaar terugkomt voor een controleafspraak, heeft geen nieuwe verwijzing nodig. Uw arts noteert dit in uw dossier.

Wanneer het niet meer nodig is vervolgafspraken te maken, dan wordt uw zorgdossier voor deze zorgvraag afgesloten. Dit is het einde van uw behandeling. Wilt u na het beëindigen van de behandeling weer een afspraak maken bij uw behandelend arts voor dezelfde zorgvraag? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

 

Mogelijk staat op de factuur van uw zorgverzekeraar vermeld dat u naar een eerste polikliniekbezoek bent geweest terwijl er sprake was van telefonisch contact of een beeldconsult.

De afgelopen periode zijn inderdaad vanwege corona polikliniekbezoeken regelmatig vervangen door beeldconsulten of telefonisch overleg. De omschrijving op factuur, ‘eerste polikliniekbezoek’ blijft echter ongewijzigd. Het op afstand uitvoeren van het consult maakt namelijk geen verschil voor de hoogte van de factuur. Dit is zo afgesproken in het overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Ziekenhuizen maken namelijk wel de kosten die nodig zijn voor het verlenen van de zorg.

De overheid heeft het mogelijk gemaakt om telefonische afspraken te houden en deze te declareren als onderdeel van een DBC. De telefonische afspraak tussen u en uw zorgverlener moet wel aan de voorwaarden voldoen die gelden voor een normaal polikliniekbezoek. Dit is minder belastend voor u omdat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Een voorbeeld:

Uw zorgverlener bespreekt met u hoe uw ziekte of aandoening verloopt. Samen bespreekt u de vervolgstappen. Deze telefonische afspraak vervangt dan een polikliniekbezoek waarvoor u anders naar het ziekenhuis was gekomen. De kosten van een telefonische afspraak zijn dus gelijk aan die van een afspraak op de polikliniek. Het wordt als onderdeel van een DBC in rekening gebracht.

Het is mogelijk dat de datum op de nota niet overeenkomt met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest. De datum die op de nota staat, is de startdatum van de DBC.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Na het sluiten van een DBC controleert het ziekenhuis de registratie van een DBC. Daarna wordt de rekening naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Ook de zorgverzekeraar voert nog controles uit op de gedeclareerde DBC’s. Daarna ontvangt u de rekening van uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg-DBC geopend. De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum is ook bepalend voor het eigen risico dat van toepassing is.

Een voorbeeld:

Toon gaat eind augustus 2020 naar het ziekenhuis voor een consult. Het ziekenhuis opent een DBC. Die wordt na 90 dagen gesloten. Omdat de behandeling doorloopt, wordt er meteen na het sluiten van het eerste DBC een vervolg-DBC geopend. Dit is eind december 2020.

In februari 2021 gaat Toon weer naar het ziekenhuis. Nu voor de operatie. Omdat de vervolg-DBC in december 2020 is geopend, is het eigen risico van 2020 nog van toepassing. 42 dagen na de operatie sluit deze vervolg-DBC. De volgende dag opent direct een nieuwe vervolg-DBC omdat de behandeling van Toon nog niet is afgerond.

De controleafspraak van Toon vindt plaats in mei 2021. Omdat alles verder in orde is, wordt er geen nieuwe afspraak meer gemaakt. De behandeling wordt feitelijk afgesloten. Deze vervolg-DBC sluit automatisch 4 maanden na de openingsdatum. Omdat deze laatste vervolg-DBC in 2021 is geopend, is hierop het eigen risico van 2021 van toepassing.

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (afgekort DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose hoort bij een zorgvraag en welke onderzoeken en behandelingen daarvoor zijn uitgevoerd.

DBC's zijn onderverdeeld in een eerste DBC en één of meerdere vervolg-DBC’s. De overheid heeft bepaald dat een DBC na een bepaalde tijd wordt gesloten. Als uw behandeling nog doorloopt, wordt er meteen een vervolg DBC geopend.

De datum waarop een DBC geopend wordt, is bepalend voor de declaratie van de kosten. Deze datum bepaalt ook naar welke zorgverzekeraar de rekening moet worden verstuurd.

Een voorbeeld:

In 2020 was u verzekerd bij CZ. In 2021 bent u overgestapt naar VGZ. De DBC voor de zorg die u ontvangen heeft, is geopend in 2020. De kosten van de zorg worden dan verrekend in het jaar 2020. Omdat u in 2020 nog bij CZ verzekerd was, wordt de rekening naar CZ gestuurd.