1. Home
  2. Kwaliteit
  3. Toegelaten instelling

Toegelaten instelling

Op grond van Artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen is Maasziekenhuis Pantein BV, Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen, statutair gevestigd in Boxmeer, toegelaten instelling die zorg mag verlenen waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet.

Maasziekenhuis Pantein BV is een instelling voor de volgende categorie(ën) als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi onder: 1. Instelling voor medisch specialistische zorg.

Bron: CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De erkenning als toegelaten instelling is in te zien bij het bestuurssecretariaat.