1. Home
  2. Kwaliteit
  3. Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Spiegelgesprekken

Eén van de vormen van patiëntenparticipatie zijn spiegelgesprekken. Het doel van spiegelgesprekken is om inzicht te krijgen in hoe patiënten de zorg die zij gekregen hebben, ervaren. Onder leiding van een getrainde, interne gespreksleider worden ervaringen uitgewisseld. De specialisten en andere betrokkenen zijn als toehoorders aanwezig en mogen geen commentaar geven of vragen stellen. Patiënten mogen over alle onderwerpen praten, van parkeerproblemen tot voorlichting over de operatie.

Ontslaggesprekken

Op alle verpleegafdelingen worden standaard ontslaggesprekken gevoerd op het moment dat een patiënt na een opname ontslagen wordt. In dit één-op-één-gesprek kan de patiënt aan de hand van een aantal standaardvragen vertellen hoe hij de zorg tijdens zijn verblijf in het Maasziekenhuis heeft ervaren.

CustomerQuality-index

Maasziekenhuis Pantein maakt ook gebruikt van de CustomerQuality Index. Dit is een onderzoek onder patiënten die minimaal één nacht in het ziekenhuis hebben doorgebracht. De ervaringen van patiënten worden gemeten op dertien aspecten die te maken hebben met:

  • communicatie met behandelaars en verpleegkundigen,
  • informatieverstrekking
  • de beleving van veiligheid,
  • de eigen inbreng van de patiënt tijdens het verblijf en het verblijf op de kamer.