1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Beroerte (CVA)
Video's

Beroerte (CVA)

U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein omdat u een beroerte heeft gehad. In onderstaande video leggen wij uit wat een beroerte is, welke onderzoeken zijn gedaan, waaruit de behandeling bestaat en hoe het verder gaat na de beroerte. Wat gebeurt er bij een beroerte? 

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

Wat gebeurt er bij een beroerte?

De hersenen zijn het regelcentrum van het lichaam. Er komen voortdurend prikkels binnen die de hersenen vertellen wat u ziet, hoort, voelt en ruikt. De hersenen zorgen ervoor dat het lichaam reageert op deze prikkels. Bij een  beroerte gaat er iets mis in de hersenen. Een deel van de hersenen krijgt voor kortere of langere tijd geen zuurstof meer. Dit veroorzaakt plotselinge uitvalsverschijnselen.

Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding.

Bij een herseninfarct blokkeert een bloedpropje een bloedvat in de hersenen. Een deel van de hersenen krijgt hierdoor te weinig zuurstof. Bij een TIA gebeurt hetzelfde, maar de prop lost snel weer op. De symptomen verdwijnen binnen 24 uur. Duren de klachten meer dan 24 uur, dan spreken we van een herseninfarct.
Bij een hersenbloeding ontstaat plotseling een scheurtje in een bloedvat in de hersenen. Er stroomt dan bloed in de hersenen. De bloeduitstorting beschadigt een deel van de hersenen.

Hoe herkent u een beroerte?

U herkent een beroerte onder andere aan een scheve mond, verlamming van een arm of been of niet uit je woorden kunnen komen. Ook problemen met coördinatie en evenwicht, dubbelzien of maar één helft van het gezichtsveld zien komen voor.

Aan de buitenkant is niet te zien wat de oorzaak is en hoe ernstig de situatie is. Hoe eerder u in het ziekenhuis bent, hoe eerder de oorzaak bekend is en u eventueel behandeld kunt worden, waardoor er minder kans is op blijvende schade. Wacht daarom niet af. Bel direct 112 als u de verschijnselen herkent.

Welke onderzoeken worden er gedaan?

Als u van een beroerte wordt verdacht, komt u binnen op de SEH. U wordt onderzocht in de traumakamer. Daar zijn twee verpleegkundigen, een arts assistent en een neuroloog aanwezig. Er volgt een CT scan van de hersenen. Uit de CT scan blijkt of u een hersenbloeding of een herseninfarct heeft gehad.

Patiënten met een beroerte verblijven na het SEH-bezoek 24 uur op de stroke care unit. Daarna gaan zij naar de afdeling neurologie, indien een verblijf in het ziekenhuis nog nodig is.

Na het vaststellen van een herseninfarct is het belangrijk dat de behandeling zo snel mogelijk start. Door direct een infuus met bloedverdunners toe te dienen kan het bloedstolsel oplossen. Het bloedvat in de hersenen moet snel geopend worden. In sommige gevallen is het mogelijk het bloedstolsel uit het bloedvat terug te trekken via een katheter in de lies of arm. Deze behandeling vindt plaats in het Radboudumc.

Als u een infarct heeft gehad vinden op de stroke care unit allerlei onderzoeken plaats. Bloeddruk en glucose worden gemeten. Meestal wordt een hartfilmpje gemaakt en wordt het hartritme 72 uur geregistreerd. Ook wordt een echo gemaakt van de bloedvaten in de hals. Er wordt dan gekeken naar een eventuele oorzaak.

Na de beroerte komen de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist langs om te beoordelen of therapie kan helpen om de klachten te verminderen. De fysiotherapeut helpt u in beweging te blijven. De ergotherapeut ondersteunt bij algemene dagelijkse handelingen en de logopedist bij slik- en spraakproblemen.

Waaruit bestaat de behandeling?

Als alle onderzoeken hebben plaatsgevonden en u 24 uur op de stroke care unit heeft verbleven, volgt het eindgesprek met u en uw familie of naasten. De neuroloog bespreekt de resultaten van de onderzoeken en legt uit wat er precies aan de hand is. Is er sprake van een herseninfarct, een hersenbloeding of TIA? En hoe gaat het nu verder? De neuroloog vertelt u welke behandeling nodig is en welke medicatie u krijgt, bijvoorbeeld bloedverdunners of medicijnen om bloeddruk of cholesterol te verlagen.

In de meeste gevallen wordt na het eindgesprek ook een gesprek met de transferverpleegkundige gevoerd. Zij kijkt wat er nog nodig is als u het ziekenhuis mag verlaten, bijvoorbeeld revalidatie in een zorgcentrum of thuiszorg. Zij legt ook de contacten om de zorg te regelen.

Na opname in het ziekenhuis, is behandeling vooral gericht op het voorkómen van een volgende beroerte. Als de oorzaak van de uitvalsverschijnselen bekend is, volgt de behandeling die het beste bij u past. Dat kan zijn thuis, maar ook in de Herstelkliniek Pantein in Boxmeer of bij de Sint Maartenskliniek, waar Maasziekenhuis Pantein nauw mee samenwerkt. Bent u jonger dan vijftig jaar, dan wordt u bij een herseninfarct of TIA voor een consult doorverwezen naar het Radboudumc. Hier wordt u verder onderzocht en krijgt u zo nodig begeleiding.

Hoe gaat het verder na uw beroerte?

Wanneer u naar huis mag, komt u na twee tot vier weken terug voor controle bij de CVA verpleegkundige en na acht weken bij de neuroloog. Bij opname in een zorgcentrum of revalidatiecentrum, wordt u na drie maanden gezien door de neuroloog. U kunt bij de huisarts terecht voor de controles van bloeddruk en cholesterol.

In hoeverre u herstelt na een beroerte is moeilijk te voorspellen. Na een jaar tot anderhalf jaar wordt over het algemeen geen verbetering meer verwacht.

Mogelijk ervaart u na het doormaken van een beroerte een ernstige vermoeidheid. Vaak verbeteren deze klachten nog aanzienlijk. Luister goed naar uw lichaam en neem voldoende rust. De buitenwereld ziet niet altijd dat u vermoeid bent. Dat kan voor onbegrip zorgen. Geeft u zelf aan hoe u zich voelt, dan kan uw omgeving daar rekening mee houden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op de polikliniek neurologie. Wij wensen u een goed herstel!